Psychologies (Turkey)

TARTIŞMA YARATAN ESER

Karanlığın Yüreği

- Joseph Conrad, İş Bankası Kültür Yayınları, 136 s. Joseph Conrad

Joseph Conrad “Karanlığın Yüreği”nde, 1890 yılında Kongo’da yaşadığı, onu derinden sarsan deneyimi okuyucuyla paylaşıyor. 1899’da yayımlanan eser yazıldığı dönemin ürünü olmasına ve Avrupalıla­rın Afrika’daki emperyalis­t sömürüsünü anlatmasın­a karşın, kuşaklar boyu süren ve günümüze dek uzanan tartışmala­rı esinlemişt­ir. Metni bugün hâlâ canlı tutan bu tartışmala­r, yeni anlatım biçimleri arayışı, sömürgecil­iğin mirası, toplumsal cinsiyetin inşası, emperyaliz­min ve modernleşm­enin ekolojik sonuçları etrafında sürüp gidiyor.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey