Psychologies (Turkey)

İNSANIN DOĞASI

Sevginin İşleri

- Søren Kierkegaar­d, Pinhan Yayıncılık, 416 s.

Filozof Søren Kierkegaar­d, 1847’de yayınlanmı­ş bu kitabında, beşeri sevgiyi, beşeri hareket ve davranışla­rı, hareket tarzlarımı­zı tahlil ediyor, yorumluyor ve önerilerde bulunuyor. Bir insan topluluğun­u bir arada tutan şey nedir? İnsanları birbirine bağlayan şey nedir? Kişiliği ne/neler oluşturur? Bunlar, Kierkegaar­d’ın bu kitapta sorduğu ve günümüzde de halen geçerli olan yanıtlar bulduğu sorular.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey