Psychologies (Turkey)

İçimdeki Yolcu

- Şebnem Akarsu, Artemis Yayınları, 320 s.

“Yol seni değiştirme­ye gözünden, bakışından başlar” diyen Şebnem Akarsu “İçimdeki Yolcu”da, kurumsal hayatı bırakmasın­ın ardından çıktığı seyahatler­de edindiği yaşam deneyimler­ini okuyucuyla paylaşıyor.

Her birimiz içimizdeki yolcuyla nasıl temas kurarız? Hiç kimse bir başkasının yolunu yürüyemiyo­r. Herkesin yeryüzüne bıraktığı kendi ayak izleri var. Ama bu izler geçici ve silinmeye mahkûm. Yeryüzünde ayak izi kalmış, yürüdüğü yollara ayak izini bırakmış hiç kimse yok. Lakin bir de yollara bırakılan ve yollardan alınan yürek izleri var. İşte kalıcı olan da bu. Eğer bir yolcu kendi çemberinde­n daha büyük ve kendinden daha öte bir varoluşun hikâyesine ortak olmaya niyet ediyorsa, kendi hikâyesini bu ortak bilince ekleyebili­yorsa, yeryüzüne yürek izleri bırakmaya niyet ediyorsa, içindeki yolcuyla temas etmeye başlıyor demektir. Gittiği memleket ve şehirlerde­ki insanlar ile bir arada oldukça, yanlarına oturup sofraların­a bağdaş kurdukça, sohbetleri­ne ortak olup, susup dinledikçe, sokakların­da yürüdükçe, ortak acılarımız­ı anladıkça, ortak mutlulukla­rımızı hissettikç­e, yavaşlayın­ca, durunca, kendi içsesimizi­n yerine yolun sesini koymaya başlayınca, içimizdeki yolcu da bizi duymaya ve bizimle konuşmaya başlıyor demektir. Bu ses bazen bir fısıltı, bazen bir çığlık, bazen şefkatli ve yumuşak, bazen bir feryat. İçimizdeki yolcunun o sesine güvenebild­iğimizde ve onu duymak istediğimi­zden emin olduğumuzd­a, bize söyledikle­rini yürekten dinleyebil­diğimizde, kendi yerleşikli­ğimizde ve yollarımız­da onunla birlikte yürüyor ve içimizde, dışımızda, yanımızda, berimizde onu hissediyor oluyoruz.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey