Psychologies (Turkey)

MEHMET Z. SUNGUR

- Marmara University Faculty of Medicine

Psikiyatr. Uluslarara­sı Bilişsel Psikoterap­iler Birliği Başkanı. Marmara Üniversite­si Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. “Belirsizli­kle Barışmak: Kaygı ve Endişeyi Yönetmek” adlı yeni kitabı Büyükada Yayıncılık’tan çıktı.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey