Psychologies (Turkey)

Utangaç doğulmaz, olunur

- Derleyen: Melike Aydın

Hayattaki güven duygumuz çocukluk döneminde ya sağlamlaşı­r ya da zayıf kalır. Ebeveynimi­zin tutumları ise bu yönde oldukça belirleyic­idir ve etkileri olumlu veya olumsuz olabilir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey