Psychologies (Turkey)

SEVİN SEDA GÜNEY

- Arts · Dance · England

Uzman dans hareket psikoterap­isti. Sanat Psikoterap­ileri Derneği Genel Başkanı. Eğitimci ve süpervizör. İngiltere’deki Dans ve Hareket Psikoterap­i Birliği (ADMP) profesyone­l üyesi.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey