Psychologies (Turkey)

YARATICILI­ĞINIZI BESLEYİN

- Arts · Cameron County

Sanatçının Yolu, Julia Cameron, Butik Yayıncılık Yaratıcı sezgiye ulaşmak ve yaratıcı gücümüzü yeniden kazanmak için Julia Cameron’un “Sanatçının Yolu” adlı kitabı size rehberlik edecek. Hepimizin içinde aslında var olan bu gücü çeşitli nedenlerle bastırırız; belki fazla mükemmeliy­etçiyizdir, belki de kendimize hak ettiğimiz değeri vermiyoruz­dur. Yaratıcılı­ğınızın önüne koyduğunuz engellerin farkına varmak ve onu yeniden alevlendir­mek için 12 haftalık bu çalışmayı gerçekleşt­irebilirsi­niz.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey