Psychologies (Turkey)

UFKUNUZU AÇIN

- Malcolm Gladwell

Kıvılcım Ânı, Malcolm Gladwell, MediaCat Neden bazı fikirler, davranışla­r ya da ürünler yayılıyor da, bazıları yerinde sayıyor? Kıvılcım ânı, bir fikrin, trendin veya davranış biçiminin herhangi bir nedenle bir eşiği aştıktan sonra hızla yayılmaya başladığı o büyülü noktadır. Bu kitap, bireye ve topluma yararlı akımları başlatma ve yönetmeye dair sizlere ufuk açıcı fikirler sunuyor.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey