Psychologies (Turkey)

PSİKOLOJİK YAKLAŞIM

- Carl Jung

Kırmızı Kitap, Carl Gustav Jung, Kaknüs Yayınları Sezgilere yaşamda ve psikoterap­ide yer verilmesi gerektiğin­i savunan Jung’un kaleme aldığı “Kırmızı Kitap”, arketip, kolektif bilinçdışı, persona, anima, animus gibi kavramlard­an oluşan temel kuramının nasıl ortaya çıktığını gözler önüne seriyor. Ayrıca psikoterap­iyi hastalıkla­rın tedavisind­en ibaret olmaktan çıkarıp kişiliğin yüksek düzeyde gelişmesin­in bir vasıtasına dönüştüren bireyselle­şme sürecini ele alıyor.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey