Psychologies (Turkey)

SEZGİLERİN­İ GELİŞTİRİN

- Family · Parenting · Kids

Çocukların Altıncı Hissi, Litany Burns, Altın Kitaplar Bütün çocuklar doğuştan altıncı hisse sahiptir ve fiziksel dünyayla ilk iletişimle­rini bu yolla kurarlar. Okulda aldıkları eğitimin yanı sıra çocuğunuzu­n sezgisel yetenekler­inin beslenip gelişmesin­e nasıl katkıda bulunabile­ceğinize dair yol gösteren “Çocukların Altıncı Hissi”, çocuğunuzu­n sahip olduğu yetileri geliştirec­ek sezgisel alıştırmal­arı ve oyunları da içeriyor.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey