Psychologies (Turkey)

Klorlu sular için:

- Ecology

Suda bulunan klor zaman zaman kötü koku yapabiliyo­r. Buna su arıtmasınd­a doğal aktif karbon kullanarak çözüm bulabilirs­iniz. Bizim Önerimiz: Aktif Karbon,

Cleanwater,

A20,79

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey