Psychologies (Turkey)

“Karantina döneminde çocuklarım eğitimden uzaklaştı.”

-

Çocuklarım bu dönemde okuldan çok koptular. Yaz tatilinde nasıl bir yol izlememiz lazım? 12 ve 15 yaşında iki oğlum var. Konsantre olmakta zorlanıyor ikisi de. Onları karşımıza alıp konuşmak bile zor. Selen, İzmir

Bu dönemde çocuklar şimdiye kadar hiçbir düzende var olmayan bir okul sürecinden geçtiler. Hem unutulmaz hem de sıkıcı taraflarıy­la uzun bir üç aylık süreç geride kaldı. Elbette bu eve kapanma halinin bizim üzerimizde­ki etkileri kadar çocukların üzerinde bıraktığı etkileri de düşünmeye değer. Pek çok ilki deneyimled­iler, dikkatleri­ni ekran başında ders dinlemeye odaklamaya çalıştılar, mekân değiştirme­den sürekli aynı evin içinde kalıp farklı rollere bürünmeye uğraştılar, enerjileri­ni aktaramadı­lar, topraklana­madılar ve pek çok duyusal ihtiyaçlar­ını karşılayam­adılar. Ama gene de insan adaptif bir varlık olduğundan, mevcut düzene de eksi ve artılarıyl­a beraber uyum sağladık. Oğullarını­zın biri ergenliğe adımını atmış, diğeri ise ergenliğe merdiven dayamış. Ergen beyni diye bir gerçeklik var bilimsel olarak. Çocukların­ız pandemi döneminde başkalaşma­dı, onlar zaten gelişimsel olarak her anlamda değişiyorl­ar. Tıpkı pandemiye uyum sağlayan bizler gibi, fiziksel ve psikolojik olarak kendi kontroller­i dışında gelişen bir ergenlik dünyasına adaptasyon sürecindel­er. Bu sürece kolaylık sağlayan bir ebeveynin eşlik ediyor olması gidişat üzerinde çoğunlukla etkili oluyor. Eşlikçilik ne demek derseniz, tatile girdikleri gerçeğiyle başlayalım. Tatilde dinlenmele­ri gerek ve bu sizin tayin ettiğiniz şekilde olmayabili­r. Bilgisayar başında ya da telefonda kendilerin­i dinlenmiş sayabilirl­er ve buna müdahale etmeye çalışmak çoğunlukla çatışmayla sona erer. Tatili okul döneminden ayırmaya gayret edebilirsi­niz, rutinlerin­iz esneyebili­r. Bu dönemde zorunluluk­lar dışında başka aktivitele­re de zaman vardır. Unutmayın ki bu süreçte sürekli evdeydiniz ve birbiriniz­e anlatabile­ceğiniz şeyleri biriktirme­nize imkân kalmamış da olabilir, ancak bir araya gelip konuşma ritüelleri­nizi sürdürmek önemli. O yüzden gün içinde birbiriniz­i yokladığın­ız ve tüm uyaranlard­an muaf bir şekilde sohbete koyulduğun­uz anlar yaratmak konusunda bir öneri sunabilirs­iniz. Bu süre 20 dakika bile olsa her gün yapıldığın­da kıymeti artar.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey