Psychologies (Turkey) : 2020-07-01

Güncel : 18 : 18

Güncel

h¢OCUëUM büyüyünce bana anne diyebilsin yeter...” Otizmli çocuk annesi Feriha Birdal &ERIHA (ANM GIBI ANNELERIN HAYALLERI BIR¼OK ¼OCUK I¼IN KͼÍK AMA OTIZMLI ¼OCUKLAR I¼IN BÍYÍK HAYALLER &AKAT ERKEN TAN VE EëITIMLE ULAèLAMAYACAK HAYALLER DEëIL Destek verseniz yeter. TOHUM YAZIN www.tohumotizm.org.tr - 0 212 244 75 00 4ÍM OPERATÈRLE­RIN FATURAL HATLAR I¼IN GE¼ERLIDIR 3-3 BAèNA 4ÍRK 4ELEKOM AYRCA ÍCRETLENDI­RMEKTE 4URKCELL ÍCRETLENDI­RMEMEKTEDI­R 3-3 6ODAFONE 3-3 BEDELI