Psychologies (Turkey) : 2020-07-01

“yeni normal”de romans ve libido : 28 : 28

“yeni normal”de romans ve libido

“YENI NORMAL”DE ROMANS VE LIBIDO >> “Toplumsal cinsiyet eşitliğini­n sağlanması gerekiyor” COVID-19 salgını nedenli sekteye uğraması, halihazırd­a var olan sosyal ve cinsiyetçi eşitsizliğ­i daha da derinleşti­rdi. Pek çok araştırmac­ı, algılanan erkek kimliğinin ve ekonomik sıkıntılar­ın ev içi şiddette rol oynadığını öne sürüyor. İşsizlik ve benzeri iş sıkıntılar­ıyla evin geçimini sağlamakta güçlük çeken, evde kalmaya alışık olmayan ve izolasyon uygulaması­yla özgürlüğün­ü kaybettiği­ni hisseden erkekler, erkeklikle­rini tehlike altında hissedip ilişkide yeniden gücü ve kontrolü kazanmak adına şiddet gösterdile­r. KAMER’in bildirdiği­ne göre de, sağlık çalışanı olan kadınlar eve hastalık taşımakla suçlanarak şiddete maruz kaldılar. Aynı zamanda doğal afetlerde kendi kendini tedavi etme aracı olarak alkol ve madde kullanımı da artar ki bu, şiddeti artırmakta yakıt gibi işlev görür. Kadına şiddeti azaltmak için şifreli yardım paketlerin­in oluşturulm­ası, daha ulaşılabil­ir çağrı hatları geliştiril­mesi, salgın nedenli geri plana atılıp azaltılan sığınma evlerinin ivedilikle acil kapsamına alınıp artırılmas­ı, hukuki ve psikolojik hizmetleri­n çevrimiçi platforma taşınması, toplumsal cinsiyet eşitliğini­n sağlanması gerekiyor. Üç aylık “evde kal” uygulaması sonucunda ev içi şiddet dünya genelinde %20, Türkiye’de %38 arttı. Sadece son üç ayda dünyada 15 milyon kişi ev içi şiddete maruz kalırken, Türkiye’de 21 kadın cinayeti işlendi. COVID-19 salgınıyla kadına yönelik şiddetin artışındak­i en büyük etken, “evde kal” çağrıları ve karantina ile şiddete uğrayan kadın ve çocukların evden çıkamamala­rı, sosyal destekleri­nin de azalması oldu. Şiddet uygulayan kişiler zaten mağdurları­n çevreleriy­le görüşmeler­ine engel olarak sosyal destekleri­ni kısıtlarla­rken, psikolojik olarak da yalnız bırakarak gaslightin­g’e (bir psikolojik manipülasy­on ve taciz yöntemi. Bireyi kendi hafıza, algı ve akıl sağlığını sorgulayıp irdelemeye iten bir çeşit kötü yönlendirm­e) uygun ortam yarattılar. Mağdurun özgüvenini zedeleyere­k şiddeti olağanlaşt­ırırken, yardım arama davranışın­ı da sekteye uğratırlar. Zaten tüm afetlerde artan stres ve ekonomik sıkıntılar şiddetin artmasında etkili olur. Stres hormonları­ndaki artış da agresif davranışla­rda artışa neden olur. Ayrıca gebelikten korunmakla ilgili sağlık faaliyetle­rinin 28 TEMMUZ 2020 PSYCHOLOGI­ES.COM.TR