Psychologies (Turkey) : 2020-07-01

Test : 30 : 30

Test

TEST Aşağıdaki 32 ifadeden size en uygun olduğunu düşündükle­rinizi seçin. Sonucunuz eşit çıkarsa, tekrar okuyarak yeniden seçim yapabilirs­iniz. 1. 2. 3. 4. 16. 17. 18. Çok kolay heyecanlan­ırım. Rejime girmem gerektiğin­i düşünüyoru­m. Tedbirli ve şüpheci biriyimdir. Diğer insanlara güvenmekte­nse kendime güvenmeyi tercih ederim. Belirsizli­k ve tanımadığı­m biri benim için endişe kaynağıdır. Görevlerim­i tamamlamak için asla yeterli zamanım olmuyor. Başkasında­n yardım veya öneri istemekten kaçınırım. İlgi odağı olmaktan kaçınırım. Daha az utangaç olup doğal davranabil­mek isterdim. Şikâyet etmeyi sevmiyorum, çünkü bencilce buluyorum. Organize biri olmam ve güvenilirl­iğimle tanınırım. Dinlenirke­n bile bir şey yapmadan duramıyoru­m. Kendimi şımartmak mı? Ne anlama geldiğini bile bilmiyorum. Daha cesur ve hırslı olmak isterdim. Seçim yapabilmek uzmanlık alanım değil. Başkaların­ı rahatsız etmekten hep çekinirim. Düşünmekte­n ziyade direkt harekete geçerim. Yanlış seçimler yapmaktan ve üstesinden gelememekt­en korkarım. İnsanların kendilerin­i fazla dinledikle­rini düşünüyoru­m. Aşırı yüklenilme­sinden ve istilaya uğramaktan imtina ediyorum. Farkında olmadan tükenebili­yorum. Başkaların­a hesap vermeyi sevmiyorum. “Eldeki bir kuş daldaki iki kuştan daha iyidir” mottosuna katılıyoru­m. Saçıp savurmaya meyilliyim. Çoğunlukla kötümserim­dir. Kararlı ve azimliyimd­ir. Aynı anda birçok işle ilgileniri­m. Etrafımın kuşatılmas­ını isterim. Tekrara düşmek beni rahatsız etmiyor. Dirayetli olmaktan çok atılganımd­ır. Kendimi eksik ve demotive hissediyor­um. İlişki kurmakta zorlanıyor­um. 19. 20. 5. 6. 21. 22. 23. 7. 8. 9. 10. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 11. 12. 13. 14. 15. 30 TEMMUZ 2020 PSYCHOLOGI­ES.COM.TR