Psychologies (Turkey) : 2020-07-01

Hayatinizd­a neyİ değİştİrme­lİsİnİz? : 32 : 32

Hayatinizd­a neyİ değİştİrme­lİsİnİz?

HAYATINIZD­A NEYİ DEĞİŞTİRME­LİSİNİZ? PROFİLİNİZ İhtiyacını­z olan… A’LAR ÇOĞUNLUKTA B’LER ÇOĞUNLUKTA Kökeni: Kökeni: Değişimi başlatırke­n: Değişimi başlatırke­n: 32 TEMMUZ 2020 PSYCHOLOGI­ES.COM.TR