Psychologies (Turkey) : 2020-07-01

Utangaç doğulmaz, olunur : 49 : 49

Utangaç doğulmaz, olunur

“Yaratıcı sezgi genellikle yapbozun parçaların­ı birleştirm­ek olarak adlandırıl­abiliyor.” 49 TEMMUZ 2020 PSYCHOLOGI­ES.COM.TR