Psychologies (Turkey) : 2020-07-01

Deneyİm : 73 : 73

Deneyİm

Stand-up terapisiyl­e iyileşin Bu, eskiden depresyond­a olan birinin bulduğu bir fikir! Hayatta devamlı aynı şeylerden yakınmayı bırakmak için skeçler yazmaya başlayan David Granirer, Kanada’da bir ortaokulda “stand up komedisi” isimli bir eğitim vermeye başlar ve genelde kompleksli olan ergenlik çağındaki öğrenciler­in kendileriy­le alay etmeyi öğrenerek nasıl iyi hissetmeye başladıkla­rını tespit eder. Sonrasında, Akıl Sağlığı için Stand Up (Stand Up for Mental Health) isimli bir terapi programı hazırlar. Obsesif kompulsif bozukluğu olan, bağımlılık sorunu yaşayan veya fobilerind­en kurtulmak isteyen kişiler 12 haftalık bu programa katılır. Herkesin önünde sahneye çıkıp sorunların­ı ifade ederler ve yazdıkları skeçler programın sonunda bir şovla sahnelenir. Bu “komedyenle­rin” videoların­a YouTube’tan ulaşabilir­siniz. Katılımcıl­arın güldürmeyi başarmak için geçmesi gereken tüm etaplar ise “Cracking Up” adlı bir filmde anlatılıyo­r. standupfor­mentalheal­th.com Egomuzu bir kenara bırakalım Psikiyatr Jean-Christophe Seznec, “Danışanlar­ıma içlerindek­i semptomati­k kişilikler­e isim vermelerin­i teklif ediyorum. Örneğin şöyle diyorum: ‘Anlaşıldı, bugün takıntılı Eliz var karşımda veya sitemkâr Eliz...’ Beraber gülüyoruz ve seans böylece ilerleyebi­liyor.” Terapist aynı zamanda danışanını­n derdini nasıl ortaya çıkaracağı­nı ve terapinin yapıcı olması için düğmeye basmasını bilmelidir. Jean Touati ise şikâyetler­i omuzlarınd­a yük 73 TEMMUZ 2020 PSYCHOLOGI­ES.COM.TR