Hakkâri’deki cephane patlaması Afyon’daki faciayı hatırlattı

Sabah - - Gundem -

Hakkâri’deki cephanelik patla masına ilişkin haberlerin, o böl gede evlatları, eşleri, kardeşleri, arkadaşları askerlik yapanlar üzerinde ne tür etkiler yarat tığını düşünebiliyor musunuz? Terörle müca dele zaten her gün şehit haber lerinin ocakla ra ateş düşürdü ğü bir süreçtir. Vatan için canı nı vermenin barış zamanında da söz konusu olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. İçeriden ve dışarıdan besle nen ve Türkiye’yi bölmeyi amaçlayan hainlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni emellerinin en büyük engeli olarak gördükleri kesindir.

Sonuçta Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi de, kendisine ema net edilen canları özenle korumak yükümlülüğü altındadır. En ufak bir ihmalin bile kabul edilemeyeceği bir ortamdır askerlik... Hepimizin beklen tisi Hakkâri’deki cephanelik patlaması nın sebeplerinin ve sorumlularının en kısa sürede saptanmasıdır.

Bundan önce 2012’de Afyon’daki cephanelik patlamasını ve son rasını hatırlamakta fayda vardır. Afyonkarahisar’da askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 2 astsubay, 2 uzman çavuş, 21 erbaş şehit olmuş, 9 asker yaralanmıştı.

Bu facia ertesinde hazırlanan bilirkişi raporuna göre bu cephaneliğe 286 bin el bombası kurallara uyulmadan gön derilmişti. Patlamayan depodaki 23 bin el bombası da arızalı çıkmıştı. Kısacası kapatılan Susurluk’taki depodan gön derilen mühimmat kurallara uyulmadan depolara doldurulmuştu. Ayrıca muaye ne edilmeden depolara konan mühim matın 45 gün içerisinde, 2 Ağustos 2012’ye kadar, muayenesi yapılarak neticenin üst komutanlığa bildirilme si gerekirken, 4 Eylül 2012’ye kadar iki cephanelikte de herhangi bir muaye ne, tasnif ve istifleme işlemi yapılmadı ğı, dosyalarda mevcut bilgilerden anla şılmıştı.

Hakkâri’deki faciaya ilişkin soruş turmayı ve olayı açığa çıkarta cak raporları hepimiz bekliyoruz. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağ lık diliyoruz.

PEarlaV#VaEaK coP tr IacHEooN coP PHKPHtEarlaV VaEaK

0HKPHt BARLAS

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.