Albayrak’ın güncel ekonomi perspektifi

Sabah - - Günün İçinden -

Hazine ve Maliye Bakanı %HUDW $OED\UDN, fırsat buldukça fark lı illerin milletvekilleri ile bir araya geliyor. Hem ekonomideki son durumu anlatıyor hem de nabız tutuyor. Bu vesile ile alandan sıcak bilgileri aldığı gibi eksik anlaşılan hususlara açıklık getirme veya yanlış yorumlanan hususla rı da düzeltme fırsatı bulu yor. Son olarak Marmara ve Karadeniz bölgesinde ki illerden bir grup mil letvekilini davet eden Albayrak’ın kritik önem de mesajlar verdiğini dün okuduk. Ki vekiller sos yal medya hesaplarından da toplantıdaki sunum dan etkilendiklerini gös teren paylaşımlar da yaptılar. Esasen, G 20 Zirvesi nedeni ile Arjantin’de bulun duğumuz sırada, kısa sohbetimizde de Albayrak, küresel sisteme ve ekonominin geleceğine ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yapmıştı. O noktada fark ettik ki...

Avrupa ekonomilerinin dinamikle rini, bilhassa Fransa’daki olayları yakın dan izliyor. Üç büyük Avrupa ülkesin de (İngiltere, Almanya ve muhtemelen Fransa) takvimlerin lider değişimle ri yönünde ilerlediğini düşünüyor ve Avrupa’nın derin bir “OLGHUOLN NUL]L” ile karşı karşıya kalabileceğini öngörüyor.

2020’ye ilişkin tahminlerin, “NUH VHO HNRQRPLN WUEODQVD” işaret etti ğine dikkati çekiyor. Türkiye’nin kur şokunu, uluslararası piyasaların öngördü ğünden daha hızlı atlattığını, ekonomiyi sıkıntıya sokmaya dönük oyunları bozdu ğunu, alınan önlemlerin olumlu neticele rinin görülmeye başlandığını vurguluyor.

Enflasyonun düşüş trendine girdiği ni belirtirken, faizlerin hâlâ yüksek olduğu na işaret ediyor. Bankaların, sadece kârlı lık meselesi olarak baktığı tablonun, genel ekonomi içindeki maliyetini bilerek konu şuyor. Faizlerin daha da aşağı çekilme si için gerek makro ekonomik anlamda gerekse finansal sektör bazında tedbirlerin gündeme gelebileceğinin ipuçlarını veriyor.

Bu vesile ile... Hazine ve Maliye Bakanlığı etrafında şekillenen, dışarıdan ve içeriden yüksek ilgi gören iki finansal operasyonun, ilerisi için anlam ve öne mini de görmek lazım. Gerek Hazine’nin tahvil ihracına yabancılardan gelen kat be kat talep, gerekse Varlığa Dayalı Menkul Kıymet İhracı yoluyla bankaların sermaye yapısını güçlendiren ve güven derecesini gösteren iç talep, altı çizilme si gereken performansı ortaya koyuyor. Dolayısı ile Türkiye, sert rüzgârlara karşı evinin kapısını ve penceresini güçlendiri yor. Kamu mali disiplini, etkili para politi kası mekanizmaları, bankacılık sisteminin rasyolarını düzeltme hamleleri, istihdam duyarlı önlemler... Hepsi, doğru teşhis, doğru tedavi yapıldığını teyitliyor.

n n n

[email protected]

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.