YENİ GÖSTERGE VDMK OLACAK

Sabah - - Günün İçinden -

yılın en büyük halka arzı olan Şok’ta 2.3 mil yar TL gelir elde edi lirken VDMK ihracının 3.1 milyar lirayı aştığı nı belirten Türkiye Ser maye Piyasaları Birliği Genel Sekreter Yardım cısı İlker Savuran, “En büyük halka arz bile geride bırakıldı. Bu ilk adımdı. Serma ye piyasaları çok büyük bir derinlik kaza nacak. Asıl hedef yurtdışına satış yapmak. Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin yerine VDMK’ların gösterge olacağı bir sürece ilerliyoruz. Bu ihraçların ipotek finansma nı kuruluşu ile yapılması gerekir. 150 mil yar liralık konut kredisi hacmi var. Bunun tamamı menkul kıymetleştirilebilir” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.