Şekerbank 2019’a ciddi büyüme koydu!

Sabah - - Ekonomi )inans -

eçtiğimiz günler de Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze ile soh bet ederken, kendisi ne krediler de daralmaya gidip gitmedik lerini sordum. “Sektöre genelde bakıldığın da büyüme de bir düşüş var ama biz bankada odak alanımızda 2019 için çok ciddi bir büyüme koyduk” cevabını aldım.

Şekerbank, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ile tarım sektörünü fonla mayı amaç edinen bir banka. Taze, bu alanda argesif büyümek istedik lerini söylüyor. Ancak söylediği başka bir konu daha var. Taze,

diyor ve bankaların büyümesini ekonomideki büyümeye paralel konumlandırdığı nı hatırlatıyor.

“Yurtdışında para bu kadar pahalıy ken, dünya da likidite de sorunlar varken, yeni ve büyük bir yatırım, uzun vade li döviz borç lanması söz konu su iken bankalar çok seçici davranma yolu na gidiyor”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.