KARLOV IDDIANAMESINI MAHKEME KABUL ETTI

Sabah - - *qgem -

FETÖ’CÜ polis Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülen Rusya’nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a ilişkin hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülecek davanın ilk duruşması 8 Ocak 2019’da görülecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan ve aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de bulunduğu

28 kişinin yer aldığı iddianamede, sanıkların “anayasal düzeni ihlal”, “silahlı terör örgütüne üye olma”, “terör amaçlı tasarlayarak öldürme”, “terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs” ve “terör amaçlı korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli hapis cezaları istendi. İddianamede Karlov’un eşi Marina Mihaylovna Karlova ile saldırıda yaralanan Anıl Değer, Leyla Gündoğan ve Anastas Zimrikaki de müşteki olarak yer aldı. İddianamede suikastın Türkiye ve Rusya arasındaki savaş çıkarmayı hedeflediği belirtildi. Suikastın AK Parti’nin 27 Haziran 2016’da düzenlediği iftarda yapılmak istendiği ancak Karlov’un katılmadığı kaydedildi.

)(TÖ’Cü SolIs AltıntAş’ın Rus BüyükElçI KArlov’u ölDürmEsInE IlIşkIn 28 sAnıklı DAvA 8 OCAk Günü AnkArA 2. Ağır CEzA MAHkEmEsI’nDE BAşlAyACAk

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.