İnternet çıktı namertlik bozuldu

Sabah - - Günün Içinden -

hnlü İtalyan Yönetmen 3ASOLINI, “Kültürel bir çöL yaratılmışsa orada her şey satılabilir; çünkü çölde her şey MUCIZE ETKISI yaratır” diyordu. Uzun yıllar, yalnızca ekonomiyi değil, KüLTüREL VE POLITIK HAYATı da sınırlandırılması için SıKı GüMRüK DUVARLARıYLA çevrelenen Türkiye bir çöldü.

Bu çoraklıkta DUAYEN GAZETECI diye parlayan pek çok ismin EN BüYüK NUMARALARı da dil bilmeleri, dünya görmeleriydi.

Böylece yabancı yayınları takip ediyordu. Hatta çoğu zaman BIRE önümüze koyuyor lardı.

Bizler de “vay be” diye üzerle rine atlıyorduk. Adamlar HER şEYI NASıL DA TAKIP ediyor, biliyorlar dı ama!

İçlerinde en meşhuruysa kuş kusuz, zamanında TAM SAYIA yazılarıyla tanıdığımız aksaçlıydı. Hani şu FETÖ’nün 15 Temmuz girişimi başarısız olunca NEDEN SE kendini Türkiye’de güvende hissetmeyip yurt dışına tüyen “liberaller” var ya, onlar dan biri işte.

★★★

Derken internet hayatımıza girdi. Ödev yapmak için kütüphaneye giden bir nesil olarak, bir tıkla dünyanın bil gisine saniyede ulaşmak bizler için şOK EDICI BIR DENE YIMDI

Çünkü çöLüN şARLATANLARıNıN inşa ettiği gerçeklik neresinden tutsak elimizde kalıyordu.

Ne batı söyledikleri bir batıydı ne de doğu yerleştirdik leri pozisyondaydı...

İnsanlar, bilgi üZERINDEKI TEKELIN kalkmasıyla birlik te, onca yıl ideal olarak sunulan, hedef olarak önümüze koyulan medeniyetin HALI PüR MELALINI gördüler.

Bu da “aşağılık kompleksinin”, “bizden adam olmaz” kabulünün, “yerli olan kötüdür, geridir” algısının kırılma sını sağladı.

★★★

İşte Türkiye’deki dönüşüm sürecinin lokomotifi nedir sorusunu düşününce aklıma ilk gelen etken bu KOLEKTII öZGüVEN oluyor.

Yıllarca kendi ülkesinde çEVREDE TUTULMUş, kendi ne, yaşama ve geleceğe olan inancı güdükleştirilmiş bir halkın bu umudu da BASIRET SAHIBI yöneticilerin yolu nu açtı.

Bugün Türkiye, dışarıya buğday arpa gönderen değil, TEKNOLOJI üRETIP SATMAYA CüRET EDEBILMIş bir ülke.

Ceviz aldığı Ukrayna’ya, daha önce İSRAIL’DEN PARA SıYLA BILE ALMADığı SİHA’lardan yapıp satıyor.

Hala çölün yeşerdiğini kabul edemeyen TALIHSIZ BEDEVILERIMIZSE kendilerine şarlatanlar arıyorlar. Yani yine MUCIZE BEKLIYORLAR

PeOiK DOWinRN#VDEDK FRP WU SMS MA \D] 22·\e J|ndeU 7L M+ )DNV

2 2 3

3

MeOiK AL7IN2K BIR çEVIRIP

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.