ŞEREF OĞUZ

Sabah - - Ilk Sayfa - ÖNERİ-YORUM

Savunma sanayinde üst lige tırmanış

Karasu’da “BMC *elecek 50 Yıl Buluşması” törenindeyiz. Kürsüde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; “kendi göbeğimi zi kendimiz kesmeliyiz” diye başlıyor sözlerine…

Dünkü yazı başlı ğım buydu benim ve daha bir dikkat kesili yorum; “Türkiye’nin savunma sanayisi ni bir üst lige taşı yacak” diye tanımlıyor buradaki dev yatırımı… Tezimiz gayet duru; elin silahıyla kendi vatanı nı sürgit savunamaz sın. Kendi göbeğimizi kendimizin kesmesi gere ken alanların başında bu yüzden savunma var.

Temelini dün attığımız hektarlık alan üzerinde kuru lu tesiste, tank fabrikası, zırhlı araç ve askeri kamyon fabri kası, ticari araç fabrikası, motor fabrikası, hızlı tren ve metro fabrikası gibi hem katma değeri yüksek hem de strate jik öneme sahip üretim ger çekleşecek.

Bu ve benzeri tesisler saye sinde Türkiye, savunma alanın da yetkinleşecek. Sadece Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaç ları değil aynı zamanda dost ve müttefik ülkeler üzerinde küresel ihracatı sayesinde yeni zengin lik alanları oluşturacağız.

Bu ülkelerden biri de Katar. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat zikretti ve bu yatırım sürecindeki destekleri ne teşekkür etti. Toplam yatı rım büyüklüğü 500 milyon dolara ulaşacak. BMC üre tim ve Teknoloji Üssü, tüm etaplarıyla faaliyete geçince 0 bin istihdam ve yılda 4 mil yar dolarlık ihracat girdisi sağ layacak.

Savunma sanayisinde yerli ve milli hassasiyetimizin sebebi var. Zira yakın geçmiş te yaşayarak öğrendik ki elden gelen öğün olmuyor o da vaktin de bulunmuyor. Dün bunların örneklerini anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan… Teknoloji, savun ma ürünlerini de dönüştürüyor. Misal, artık ve idareye ve eğer onu sevk

Şüphesiz tepeden tırnağa yerlilik diye bir şey yoktur. Ancak savunma platformlarının beyni, strate jik parçaları ve kritik unsur larını başkasının “insafına” bırakacak halimiz de yok.

Savunma sanayisinde bir üst lige tırmanmaktan kast etti ğim tam da budur; başımız belaya girdiğinde, ordumu zun silah, mühimmat teda rikinde arz güvenliğini sağ lamak zorundayız. Teröristi, haini, işgalcisi her ne musi bet ise onun karşısında duran Mehmetçik’e; “ambargo yüzünden tedarik edeme dik” diyemezdik.

BMC Sakarya Karasu Üretim ve Teknoloji Üssü Temel Atma, Pınarbaşı Fabrika İleri Teknoloji Üretim Hattı Hizmete Alım ve BMC PoZer İlk Yerli ve Milli Motor Çalıştırma Ortak Töreni’nden benim okuduğum bu oldu; artık bir üst ligdeyiz.

seref.ogu]#sabah.com.tr

Şeref OĞUZ “kurşun, adres soruyor” o silahı siz üretme diyseniz, tam olarak hük medemiyorsunuz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.