T.C. MUĞLA AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN İLAN

Sabah - - Dunya Raporu -

DAVALI : Esas No : 2017/514

OSMAN KAZ, Fevzi oğlu 1972 D.lu, Barış cad. No:1 İçmeler Marmaris/MUĞLA Davacı MERAL KAZ tarafından Davalı OSMAN KAZ aleyhine açılan Boşanma davasının yapılan incelemesi sonunda;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize çıkartılan dava dilekçesi ve tensip zaptı içerir davetiyenin tanınmadığınızdan bahisle iade edildiği, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından; Dava dilekçesi ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, iki hafta içinde HMK 122, 126, 127 ve 129. maddelerine uygun taraf sayısından bir fazla sunacağınız dilekçe ile cevaplarınızı, delillerinizle birlikte sunmanız,teblig ve gider avansını yatırmanız, cevap dilekçesi vermediginiz takdirde, ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmis sayılacagınız ” ilanen tebliğ olunur. 04/04/2018

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın : 927861)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.