T.C. AMASYA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sabah - - Dunya Raporu -

Esas No : 2017/20 Tereke

AMASYA ili, MERKEZ ilçesi, ÜÇLER mah/köy 21 Cilt, 384 Aile sıra no 13 sırada nüfusa kayıtlı 28/08/1966 doğumlu 20/07/2017 tarihinde vefat eden müteveffa MEHMET TANSU KILINÇARSLAN’nun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK’nun 621 ncu maddesi gereğince terekenin re’sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan, Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK’nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.22/11/2018

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın : 915102)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.