Sabah

Bazıları...

-

Mümkün olsa da geçmiş olsun mesajı gönderen sahtekâr devletlere desek ki,

bazı

sizin mesajı nızı kabul etmiyoruz, alın başını za çalın.”

Rauf Tamer

Dün böyle yazmıştı... Kim o “bazıları” diye sormayacak­sı nız, çünkü biliyorsun­uz.

“Tıpkı deprem gibi arkadan hançer leyen, darbe tezgâhlaya­n, ekonomik tuzaklar kuranlar” dün varken, bugün birden ortadan kaybolacak­lar mı sanı yorsunuz?

Tamamen katılıyoru­m Tamer’e... Yabancı sivil kuruluşlar­ın, şirketle rin, tek tek fertlerin dayanışma çağrıları ve iyi dileklerin­e elbette itirazım olmaz; başımızın üzerinde yerleri var.

Ama devletler düzeyinde kıytı rık yakınlık gösteriler­ine artık kar nımız tok.

Diplomatik hoşluklard­an bıktık!

Çok mu sertim?

Tamam da dünyayı bu kadar haşin hale getiren bizzat onlar değil mi?

Bizi yıllardır bir tür kuşatma altında tutan ve demokratik irade mizi sürekli tartışmaya açan onlar değil mi?

Acı içindeyiz, yıkıldık diye bu gerçe ği unutacak mıyız?

Daha dün sayılacak kadar yakın zamanda en tepe ağızlardan tehdit ima larıyla Türkiye hakkında konuşanla rı şimdi “yüce gönüllü iyilik peri leri” haline getireceks­ek, ben bu işte yokum...

Bir terör örgütüne 50 bin TIR silah gönderen, başka bir terör örgütüne yuva olan, parasını öde diğimiz uçakları vermeyen devlet şimdi bize şefkatli(!) kucağını açı yormuş, yardım edecekmiş!

Neyle?

Üzerinde 80 küsur savaş uçağı, radar uçağı, helikopter­ler ve 2500 asker taşıyan George HW Bush uçak gemisiyle...

Geçin bunları!

Unutun!

Gelecekler­se sivil yardım kuruluşla rıyla gelsinler...

Doğru! Felaket zamanları sivil topluluk larla olduğu kadar devletlerl­e de dayanış ma zamanlarıd­ır.

Ama kimlerle? Ve nasıl?

Bu soruların cevapları hayati önemde...

6M6 HA6MET \D] ·\e J|ndeU TL MH

IDFeERRN FRP KDVPeWEDED­RJlX VDEDK

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey