Sabah

Depremzede­lere BİN YATAK

Trkiye·deki RtelFiler deSreP Ielaketi nedeniyle VeIerberli­k ilan ederken tP kaSaVitele­rini deSrePzede­lere açtı. Şu an itibarıyla 100 bine yakın yatak deSrePzede­ler için hazırlandı

-

Cumhurbaşk­anı Recep Tayyip Erdoğan’ın otellerin depremzede­lerin kullanımın­a açılmaya başlandığı­na ilişkin açıklaması­nın ardından ülke genelindek­i otelciler de birlik olarak kapasitele­rinin tamamına yakınını depremzede­lere tahsis etmeye başladı. Cumhurbaşk­anı Erdoğan, “Sadece Antalya bölgesinde 50 bin yatak bu amaçla hazırlanmı­ştır” derken, 50 bin yatak da diğer iller tarafından hazırlandı.

OTELCİLER SEFERBER

Türkiye’deki otelciler deprem felaketi nedeniyle adeta seferberli­k ilan ederken, tüm kapasitele­rini depremzede­lere açtı. Antalya,

İstanbul, Ankara, Mersin ve İzmir başta olmak üzere Türkiye geneli bütün oteller boş bulunan kapasitele­ri depremzede­lerin konaklamas­ı için hizmete açarken, valilikler tarafından yönlendiri­len depremzede­ler misafir edilmeye başlandı. Şu an itibarıyla 100 bine yakın yatak depremzede­ler için hazırlandı.

Tatil sezonu olmaması nedeniyle sahildeki pek çok otelin hala kapalı olduğuna dikkat çeken sektör yetkililer­i, “Yalnızca Antalya’da 2 bin 200 konaklama tesisi ile yaklaşık 700 bin yatak kapasitesi bulunuyor Bu sebeple süratle sahil kesimi ve tatil beldelerin­deki oteller hizmete açtırılara­k depremzede­ler buralara aktarılmal­ı. Buraların elektrik ve doğalgaz gibi enerji ihtiyaçlar­ı devlet tarafından karşılanma­lı” değerlendi­rmesinde bulundu.

TEK

Şehir merkezleri­ndeki otellerin depremzede­nin yanı sıra normal vatandaşla­rı da ağırlamakl­a yükümlü olduğunu anlatan turizmcile­r, “Şu an şehir merkezleri­ndeki otelcileri­miz tabi ki kazanç düşünmüyor. Hatta elindeki hazır müşteri için ayırdığı odaları da tahsis ederek kazancını da paylaşıyor. Böylesi bir dönemde hepimizin tek yürek olması gerekiyor” dedi.

 ?? ??
 ?? Barış ŞİMŞEK
$NK$R$ ??
Barış ŞİMŞEK $NK$R$

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey