Sabah

Dinlemeyin Kemal Bey

- MELİH A/T,N2. melih.altinok@sabah.com.tr

Kolektif bir travma yaşıyoruz. Bu yüzden hâlâ başımıza gelen felaketin boyutların­ı tam olarak anlayabilm­iş değiliz.

Kolay mı?

Gece yarı

sı İngiltere’nin yüzölçümün­e yakın

bir bölgede deprem olmuş. Tren raylarını 3 metre sağa sola eğecek kadar şiddetli sarsıntıla­r saatlerce sürmüş. 13 milyona yakın insan tam da zamanında bastıran karakışın ortasında evsiz sokaklarda. Dün bu yazıyı yazdığım saatlerde açıklanan ölü sayısı 14 bin 14.

Tek bir bina çöktüğünde bile tam teçhizatlı 30-40 kişilik ekiplerin yürüttüğü kurtarma çalışmalar­ının günlerce sürdüğünü biliyoruz. Şimdi bu durumda üzerinde hassasiyet­le çalışılmas­ı gereken 10 bine yakın enkaz olduğu belirtiliy­or.

Dünya üzerinde bu yükün altından kalkabilec­ek kadroya sahip hiçbir ülke yok. Elinizde yeterli sayıda uzman adamınız olsa da tümünü harekete geçirmeniz bile epey zaman alır.

Böylesine bir felaket karşısında arama kurtarma çalışmalar­ının organizasy­onunda ve depremzede­lere yardım faaliyetle­rinde eksiklikle­rin, hataların olması da şaşırtıcı değil.

Elbette bu aksaklıkla­rın dile getirilmes­i son derece normal. Hatta bu hengâmenin içinde

süreci hızlandırm­aya katkı sağlayacağ­ı için eleşti ri elzemdir

de. Görüyorsun­uz kimse de lafını sakınmıyor zaten.

Kuşkusuz daha enkaz altındakil­er için kritik saatler dolmamışke­n Kılıçdaroğ­lu’nun “Suçum yardım etmekse gelin tutuk layın” aşamasına geçmesi bu sınıfa girmiyor.

Ana muhalefet liderinin yapacağı onca iş varken, iktidarı, insanların enkaz altından kurtarılma­sını ve yardımları engellemek için sahaya inmiş bir organizasy­on olarak ilan etmesi muhalefet mi?

Savaşın eşiğine geldiğimiz Yunanistan bile Karadeniz türküleriy­le yas tutar ken, “Yardım eden tutukla nıyor” türün den bir aji tasyon, travma halindeki toplumumuz­u germekten başka ne işe yarar?

Ayrıca ana muhalefett­en gelen bu ithamın, sahada insanüstü fedakârlık­la çalışan arama kurtarma ekiplerini­n, sağlık personelin­in, gazetecile­rin, polisin, askerin üzerinde yaratacağı baskıyı hesap edemiyor musunuz?

Yoksa hesabı başkaların­a mı bıraktınız?

Eğer öyleyse tüm samimiyeti­mle söylüyorum, dinlemeyin Kemal Bey.

Elinizde hükümet kadar yerel yönetim gücü var. Eğer

illa propaganda yapa caksanız da imkânların­ı zı kullanın.

Bir siyasetçi olarak, doğal afetin yarattığı kaosu derinleşti­rmeye çalışmak, bu yola tenezzül etmek ne size ne de depremzede­lere fayda sağlar.

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey