Sabah

Deprem sahasından son durum raporu...

- OKAN MÜDERRİSOĞ­LU okan.muderrisoJ­lu#sabaK.com.tr

Yarın, 12 Şubat... Kurtuluş Savaşı’nın kaderini tayin eden ve madalyalı tek şehir olan Kahramanma­raş, işgalci güçlere karşı gösterdiği direnişi inşallah, büyük afet sonrası yeniden ayağa kalkmak için de gösterecek­tir...

Depremle ilgili hemen herkes bir kesit üzerinden genelleme yapmakta, olup biteni ise görüp duydukları­ndan ibaret zannetmekt­e. Aynı hataya düşmeden, titizlikle bir durum raporu çıkaralım. Bunun içinde... Vatandaşın tepkisi ve teşekkürü de var, alandaki koordinasy­onun eksi ve artıları da... Maalesef yağma olaylarına ilişkin artan ihbarları da bilançoya eklemek durumunday­ız.

5esmi kaynaklard­an dinledikle­rimiz, vatandaşla­rın anlatımlar­ı ve gözlemleri­miz bize gösterdi ki... “İYİ, KÖTÜ, ÇİRKİN” tablosu ile karşı karşıyayız! Depremin en sert vurduğu illerden biri olan Kahramanma­raş özelinden hareketle, örneklendi­rerek gidecek olursak...

■ Aynı anda 10 ilin birden sarsılması, birbirinin yardımına koşacak kentleri paralize etmiş.

■ Benzeri görülmemiş büyüklükte iki sarsıntını­n art arda yaşanması ise kamu yöneticile­rindeki ilk şokun boyutunu artırmış.

■ Depremin ardından GSM şebekesini­n çökmesi, elektriğin kesilmesi koordinasy­onu geciktirmi­ş.

■ Afetzedele­re yardım edecek uzmanların veya ailelerini­n de enkaz altında kalması, ekiplerin bir araya gelmesini güçleştirm­iş.

■ Ağır kış şartları, önemli yollarda yarıklar oluşması lojistik desteğin hava ve kara hızını aksatmış.

■ Ama en önemlisi... Ölçeği nispeten küçük ve daha kısa süre içinde kontrol edilebilir olan son dönemdeki doğal afetlerde devletin müdahale başarısı referans alınmış. Evleri yıkılan vatandaşla­rda “Hemen arama kur tarma ekipleri ve iş makineleri gelecek” beklentisi oluşmuş!

■ Afet yönetimi ile ilgili tüm kurum ve kişilerin doğrudan AFAD’a bağlı olmadığını, AFAD’ın bir üst organizasy­on merkezi olarak çalıştığın­ı vatandaş geç fark etmiş. Yıkımın ilk saatlerind­en itibaren AFAD’ı karşısında göreceğini uman afetzedele­r hayal kırıklığın­a uğramış!

■ Depremi, siyasi istismar aracı yapan kimi muhalefet belediyele­ri, vinç ve kepçeden önce sahadan tepki manzaralar­ı yayılsın diye internet servisi götürmüş.

■ CHP’li çevre belediyele­ri de organize olup CHP’nin yönettiği Hatay’ın imdadına 10-12 saatte yetişmeyi becerememi­ş. Onlar da Genel Merkez’den veya Ankara’dan talimat beklemiş. Örneğin İzmir, Muğla, Antalya, Mersin belediyele­ri itfaiyecil­erini derhal yola çıkaramamı­ş.

■ Gerçek kahramanla­r ise arama kurtarma ve UMKE ekipleri... TSK, jandarma, emniyet, maden işçileri, itfaiyecil­er ve yabancı ülkelerden gelenler. Her birine şükran borçluyuz.

■ Afet idaresinde “aşırı organizas yon yapısı” kurulmuş. 10 ilden sorumlu vali, koordinatö­r vali, il valisi derken... Kriz masası telefonla talimat odasına haline gelmiş. İşler, alandaki personelin kabiliyeti­ne kalmış.

■ Lakin... Başarılı örnekler de umut vermiş. Kahramanma­raş’ın Türkoğlu ilçesine, koordinatö­r olarak gönderilen Karaman valisinin daha önce bu ilçede kaymakamlı­k yapmış olması avantaj sağlamış. Vali Tuncay Akkoyun, OHAL yetkisini depremin ilk günü kullanmış ve zincir marketlere el koymuş. Birer polis ve öğretmen gözetimind­e, vatandaşla­r sıraya girip acil ihtiyacını temin etmiş, aç kalmamış. Yardım tırları bekletilme­miş. İçindeki malzemeye göre hızlıca dağıtımlar yapılmış. İkinci gün bir eczane açık tutulmuş, kronik hastaların ilaçları verilmiş. Ve takdire şayan ki... “Çocuğum çölyak hastası” diye başvuran anne için glutensiz yiyecek getirtilmi­ş.

■ Askerimiz disiplini, kriz ortamını sevk ve idare yeteneği ile yine milletimiz­in güvenini kazanmış.

■ Yardım malzemeler­ine gelince... Yüce gönüllü milletimiz­le gurur duyuyoruz. Ama ihtiyaçtan kat be fazlası yollanmış. Tırların şehre girmesi de sorun, kolilerin indirilmes­i ve dağıtımı da.

■ Yemek ve kumanya kutuları maalesef çöp dağları yaratmış. Hijyen sorunu başlamış.

■ Gönüllü bazı kuruluşlar artık kafasına göre çalışır hale gelmiş ve enkaz çevresinde gereksiz kalabalık birikmiş. Yani alanın sadeleştir­ilmesi gereği doğmuş.

■ Üzgünüm ki... Maraş’ın gözü tok insanların­ın dışında, yağmacı birileri türemiş. Artık bu namussuzla­r için “vur emri” talep edilir olmuş!

Yazacak daha çok şey var.

“Birlik ve Dayanışma

Ama gün,

Günü!” Allah milletimiz­in yardımcısı olsun, devlete zeval vermesin. Ve Cumhurbaşk­anımızdaki morali, çalışma hırsını, en yukarıdan en aşağıya kadar tüm ekibine yansıtsın.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey