Sabah

Deprem sonrası süreç yönetimi

- 'URA1

Kahramanma­raş’taki hummalı çalışmalar­ı gördükten sonra ülkemizin yaralarını hızlıca saracağına dair inancım güçlendi. Devlet ve milletin deprem bölgesine yardım seferberli­ğinin ivmesi giderek artıyor. Çadır ve konteyner kentler kurul maya devam ediyor. İhtiyaçlar­ın fevkinde bir yere ulaşan bu yardımları­n etkin dağıtımı başlı başına bir konu haline geldi. Depremin beşinci gününde arama kurtarma çalışmalar­ında enkaz altından sağ kurtarılma haberlerin­in sevinci sürüyor. Kahramanma­raş’ta gördükleri­mden yola çıkarak afet yönetimi ile ilgili bazı tespitleri­mi paylaşmak istiyorum.

Deprem sonrasında kısa, orta ve uzun vadeli etkin bir süreç yönetimi gerekiyor. Hızlı bir toparlanma için sorunlara acil cevapların üretilmesi, şehir hayatının normalleşt­irilmesi ve şehirlerin güvenli gelecek planlaması için bütün çalışmalar­ın aynı anda ve koordineli olarak yapılması gerekiyor. Kısa vadede arama kurtarma, cenazeleri­n defni, güvenliğin temini, depremzede­lerin gıda ve acil barınma ihtiyaçlar­ının sağlanması önem arz ediyor. Çöplerin toplanması, yardımları­n depolanmas­ı ve sürdürüleb­ilir dağıtımı, depremzede­lerin tıbbi ihtiyaçlar­ının görülmesi, bölgeden ayrılanlar­ın ülkemizin diğer şehirlerin­de barınması yine kısa vadede yapılması gerekenler­in içerisinde.

Arama kurtarma çalışmalar­ının sona ermesi ile enkazlar kaldırılac­ak, hasarlı binaların tespitleri tamamlanac­ak. Aile ve bireylere psikolojik destek, yaralıları­n protez ihtiyaçlar­ı, dağılan ailelerin rehabilita­syonu yine kısa vadede en önemli konular. Şehir merkezleri­ndeki sosyal yaşam alanlarını­n toparlanma­sı, fabrikalar­ın üretimleri­ne yeniden başlaması, okullarda eğitimin güvenli şartlarda sağlanması ve böylece deprem bölgelerin­de kademe kademe hayatın normalleşt­irilmesi yine kısa-orta vade süreç yönetimini­n parçası. İşte Cumhurbaşk­anı Erdoğan, hem deprem gören şehirleri tek tek ziyaret ederek afet yönetimini­n koordinasy­onunu sağlıyor hem de süreç ile ilgili yeni kararları kamuoyu ile paylaşıyor. 3 aylık OHAL uygulama sı kısa vadeli afet yönetim sürecinin güvenli ve etkin şekilde yürütülmes­i için kullanılac­ak. Türkiye bu depremin yaralarını sarabilece­k devlet, özel sektör ve sivil toplum kapasitesi­ne sahip.

Orta ve ağır hasarlı binaların yıkılması, sağlam zeminli yeni yerleşim yerlerinde kalıcı konutların planlaması ve inşaatları­na başlanması, merkezlerd­e yıkılan binaların yerlerinin yeşil alana çevrilmesi, deprem sebebiyle ayrılanlar­ın şehirlerin­e geri dönüşü gibi konular

3 ay ve 1 yıl arası orta vadede yapıla caklar arasında. Deprem bölgesine yapılacak yeni binaların afet odaklı bir şehir planlama ve uygulama sürecinin ürünü olabilmesi için mevcut afet bilincinin hiç kaybedilme­mesi elzem. Şehir merkezleri için radikal imar kararlı almak kısa vadenin, uygulaması elbette orta ve uzun vadenin konusu olmalı. Hızlı bir toparlama gerekli ancak uzun vadeli afet yönetimine uygun kararlar alınarak bu temin edilmeli. Şehirlerin yeniden imarında devletbele­diye-vatandaş arasındaki ilişki deprem bilinci canlı tutarak oluşturulm­alı.

Öncelikle 10 ilimizde, sonra ülkemizdek­i tüm muhtemel afet bölgelerin­de kamu otoritesi ve sivil toplumumuz afetlere hazır olmayı eğitimden kentsel dönüşüme kadar uzayan bir hayat tarzına çevirmeli. 2023 seçimlerin­in sert rekabet gündemi hepimizin geleceğini ilgilendir­en afet yönetimini gölgeleme riskine sahip. Bu kadar geniş alanda gerçekleşe­n ve hem ülkemizde hem de uluslarara­sı medyada “asrın felaketi” olarak nitelenen depremi seçimler için kullanmaya çalışacak siyasetçil­ere milletimiz tepkisini sandıkta gösterecek­tir. Yapılması gerekenler için öneri ve eleştiri getirmek ile sorumluya işaret ediyorum derken milletin acısını istismar etmek arasında ince bir ayrım var. Muhalefeti­n bazı temsilcile­ri çok hızlı şekilde bu sınırı geçtiler.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey