Sabah

Sokaklara adlarını verin!

- KasPHt EaEaRJOu#saEaK FRP tr

Kahraman uzun yoldan gelir ara mıza... Onun vakti zor zamanlardı­r. Yeri felaketler­in orta yeridir.

Kadim hikâyelerd­e vardır; yolun bir yerinde hem kendine hem de rast ladıkların­a sorar: “Bir kalp olmalı, bu karanlığın içinde bir yerde bizi canlı tutan bir kalp olmalı!”

Canavarlar­la savaşırken bu sorusu na cevap arar.

Kılıcını kuşanıp canavarın üzerine yürüyüncey­e kadar içimizden biri gibidir.

Oysa üstün bir güç bahşedilmi­ştir ta en başından...

1edir o"

+esaba kitaba vurmadan ama görev bilerek yüklendiği şey dir: Diğerkâmlı­k, korkusuzlu­k, cömertlik, gözü kara ama gösteriş siz cesaret ve azim...

Gecenin yarısı...

Zonguldakl­ı madenciler, UMKE ekipleri ve çevrelerin­de diğer arama kurtarma ekiplerind­en görevliler enkaz dan küçük bir çocuğu çıkartıyor­lar... Sonra birini, sonra birini daha... İzlerken, bu enkaz “canavar”ın ta kendisi diye geçiriyoru­m içimden...

hzerinde devasa beton bloklar yük selen bir yerde 50 cm’lik bir çukur açıp içeri giren madenciyi ve ardından elin de serum şişesiyle onu takip eden sağ lıkçıyı nefesimi tutarak izliyorum.

Tam o sırada sevgili dostum Bülent Korman’dan mesaM geliyor telefonu ma...

Şöyle...

“Kurtarma ekibindeki­lerin hepsi birer kahraman, hakları ödenmez, bir sürü gevezelik için de, onca tırı vırı arasında yap tıkları o kadar anlamlı ki” diyor; “Sokaklara ad verileceks­e, o kah ramanların adları verilsin!”

İşte budur!

Başka söze gerek yok!

Onlar enkazdan kurtardıkl­arı çocu ğu, babayı, anne kızı ambulansa bindir dikten sonra gözleri ışıldayara­k birbirle rine sarılıyor ve hemen ardından yine sessizlik istiyorlar.

Çünkü enkazda başkaları olabilir, var, dışarıda akrabaları bekliyor.

Çünkü kahramanla­r sonuna kadar savaşırlar, tükenincey­e kadar.

Yeni kurulacak şehirlerin sokakların­a onların adlarını verin. Tek tek, her birinin adını...

Ki...

Şu buz gibi bir dünyada umudu sımsıcak tutanları hiç unutmayalı­m...

6M6 HA6MET \a] ·\H J|QGHr TL MH faFHERRN FRP/KasPHtEaEa­RJOu saEaK

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey