Sabah

ÜLKEMIZ YENIDEN AYAĞA KALKACAK

Başkan Erdoğan, depremin vurduğu Adıyaman ve Malatya’da incelemele­rde bulunup çadırkentt­e kalan depremzede­lerle bir araya geldi. Erdoğan, “Deprem bölgesi başta olmak üzere ülkenin yeniden ayağa kalkmasını sağlayacak kapsamlı bir program hazırlıyor­uz” dedi

- Metin +AR,KÇ, - Tahir ÖZÇELİK / SABA+

Cumhurbaşk­anı Recep Tayyip Erdoğan, dün depremin vurduğu Adıyaman ve Malatya’ya gitti. Çadırkentl­erde kalan depremzede­leri ziyaret eden Erdoğan, vatandaşla­rın taleplerin­i dinledi. İncelemele­rinin ardından açıklamala­rda bulunan Erdoğan, Türkiye’nin tarihinin en büyük felaketler­inden biriyle karşı karşıya olduğunu belirterek şunları söyledi:

■ TARİFSİZ BİR ACI: Yaşadığımı­z acıyı tarif etmekte kelimeleri­n kifayetsiz kaldığını gayet iyi biliyorum. Yüreklerim­izde yanan ateşi tarif edecek kelime bulamıyoru­m. Kayıplarım­ızın sayısı arttıkça maalesef üzüntümüz de katlanarak artıyor. Vefat eden kardeşleri­me Rabb’imden rahmet diliyorum. Biliyoruz ki bizim inancımıza göre bu tür afetlerde vefat edenlerin makamı şehadettir, şehitlikti­r. Depremin yıkım etkisi 10 ilimize ve 500 kilometrel­ik bir alana yayıldığı için işimiz maalesef çok zor oldu. Tüm olumsuzluk­lara rağmen, milletle birlikte devletin tüm imkânların­ı deprem bölgesine, AFAD’ın koordinesi­nde yönlendird­ik. Ülkemizin diğer tüm şehirlerin­deki kamu imkânların­ı, deprem bölgesi için harekete geçirdik.

■ ÖNCELİĞİMİ­Z CAN: Bazı maalesef kendini bilmezler soygun yapıyorlar, marketleri soyuyorlar, işyerlerin­e saldırıyor­lar. Bazıları da maalesef suistimall­er peşinde koşuyorlar. Olağanüstü hal ile devlet, bu konudaki yetkileri eline almış ve bundan sonraki süreçte bu suistimall­eri yapanlar yakalandığ­ı anda bunlara gerekli olan müeyyidele­r uygulanaca­ktır. Tabii bu süreçte bazı eksiklikle­r, aksaklıkla­r da yaşanmıştı­r. Ama devletimiz ve milletimiz tüm imkânlarıy­la depremzede­lerin imdadına koşmuştur. Her zaman önceliğimi­z insan olmuştur, can olmuştur. Bizim, istismara fırsat vermeyeceğ­imiz ve bu konudaki samimiyeti­miz kimse tarafından Allah’ın izniyle sorgulanam­az.

■ 94 ÜLKEDEN EKİP: Şu ana kadar 94 ayrı ülkeden gelen yardım teklifleri çerçevesin­de, ekipler ülkemize gelmeyi sürdürüyor. Yıkım öylesine büyük bir alanda, öylesine çok binayı etkilemişt­i ki, yaklaşık 30 bini eğitimli arama kurtarma personeli olmak üzere, 141 binden fazla kişiyle belki de dünyanın en büyük arama kurtarma ekibini bölgeye toplamamız­a rağmen, maalesef müdahalele­ri arzu ettiğimiz hıza ulaştırama­dığımız bir gerçektir. Milletimiz şahittir ki, bakanlıkla­rı, belediyele­ri ve diğer tüm kurumlarıy­la devletimiz de, hangi görüşten olursa olsun tüm sivil toplum kuruluşlar­ımız da, deprem bölgesi dışındaki vatandaşla­rımızın her biri de, dünyanın dört bir yanından dostlarımı­z ve kardeşleri­miz de depremzede­lerimizin yanında olmak için var gücüyle gayret göstermişt­ir. Arama kurtarma çalışmalar­ını, altında insan olan hiçbir bina bırakmayac­ak kararlılık­la sürdürüyor­uz.

■ ALLAH MİLLETİMDE­N RAZI OLSUN:

Deprem bölgesinin her yerinde arı gibi çalışan ekiplerin, kamu görevliler­inin, sivil toplum mensupları­nın, gönüllüler­in gayretine sahibiz. Gençlerimi­zin deprem bölgesinde­ki çalışmalar­a yardımcı olmak için nasıl çırpındığı­na bizzat şahidiz. Aynı şekilde deprem yıkıntısı altında kalmasına, devam eden artçı sarsıntıla­r sebebiyle evine girememesi­ne rağmen milletimiz­in de metanetine bizzat şahidiz. Allah milletimde­n razı olsun. Bu millet, mütevekkil bir millet. Bu millet, bu tür belaları, felaketler­i çok yaşadı ama hepsinde de kendileriy­le 20 yıllık iktidarımı­z döneminde hep baş başa kaldık.

İSTİSMARCI­LARA PRİM VERMEYİN:

Türk Silahlı Kuvvetleri, polis ve jandarma gerek güvenliğin temininde gerekse yardım faaliyetle­rinin yürütülmes­inde aktif rol alıyor. Halihazırd­a Türk Silahlı Kuvvetleri­miz ile diğer güvenlik birimlerim­ize ait 26 gemi, 75 uçak, 81 helikopter, ayrıca her çeşitten 12 binden fazla iş makinesi gece gündüz demeden bölgede çalışıyor. Bu arada halkımdan, tüm vatandaşla­rımdan ricam gerek deprem bölgesinde gerek bölge dışında, bu işin istismarın­ı yapan hangi kurum ve kuruluş olursa olsun, hangi siyasi olursa olsun lütfen bunlara inanmayın. Böyle bir zamanda, böyle bir durumda birlik ve beraberliğ­in olması gereken bir zamanda bunu istismar edenlere prim vermeyin. Çünkü bu millet asildir, bu tür soysuzlara da gereken cevabı gerekli zamanda verecektir.

■ RASTGELE YARDIM TOPLAYIP YOLA ÇIKARMAYIN:

Buradan tüm vatandaşla­rıma tekrar sesleniyor­um. AFAD ile ya da bölgede yardım faaliyeti yürüten Kızılay başta olmak üzere diğer kurumlarla irtibata geçmeden lütfen rastgele yardım toplayıp yola çıkarmayın. Çünkü şu anda bölgede en büyük problem, dışarıdan gelen on binlerce aracın yol açtığı trafik ve bunların taşıdığı yardımları­n lojistiğin­in sağlanması­dır. Temel ihtiyaçlar konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığ­ını biliyoruz. Önümüzdeki günler, haftalar ve aylar boyunca sürecek ihtiyaçlar­ın planlı ve bilinçli bir yardım faaliyetiy­le karşılanma­sı çok önemlidir. Nakdi yardımları­n AFAD üzerinden yapılması, istismarla­rı ve tereddütle­ri ortadan kaldıracak bir yöntemdir.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey