Sabah

Deprem ve Türkiye gerçeği

- HASAN BASRİ YALdIN hasan.yalcin@sabah.com.tr

Günlerdir afet bölge sindeyim. Kendim gönüllü olarak kara yolundan geldim. Hatay ve Kahramanma­raş başta olmak üzere birçok mer kezde yardım faaliyetle­rine katıldım. Gözlem yaptım.

%unca yalan haber ve provokasyo­nun içinde bana güvenecek olursa nız görebildik­lerimi kısaca ve samimiyetl­e anlatmak isterim.

Gerçi herkes söyledi ama tek rar etmekte fayda var. Bildiğiniz depremleri unutun. Yaşanılan öyle böyle bir felaket değil. Özellikle Maraş ve Antakya şehir merkezleri­nde hasar almamış bina yok diyebilirs­iniz. Binalar sadece yıkılmamış. Bazıları maa lesef takla atmış gibi görünüyor. Bunları görünce insan ne diyece ğini bilemiyor. Sadece bir acziyet hissi kaplıyor.

Bu eski bina yeni bina tar tışmasının da pek bir anlamı yok. Eskilerden de yenilerden de göçükler var. Eskilerden de yeni lerden de ayakta kalanlar var. Ama hasar görmemiş olanı bul mak zor.

Mühendisli­k, mimar lık, denetim

tabii ki çok önem li ama sanırım yerleşim alanla rı bunlardan da önemli. Zira aynı büyüklükte depreme maruz kal mış iki yerleşim yerindeki yıkım arasındaki farkı çıplak ve eğitim siz bir gözle bile görmeniz müm kün. Mesela, Belen gibi dağlık bir alandaki hasar, Hassa gibi alüv yon arazisiyle kıyaslandı­ğında çok daha az görünüyor. Bu yüksek yerlerdeki sağlam zemin üzerin de kargacık burgacık evlerin nasıl sapasağlam kaldığına şaşarsanız. Ama zemini sağlam olmayan yer lerde bina sağlam olsa bile teme linden sökülmüş gitmiş.

Şayet bu depremden bir ders çıkartacak ve o derse uygun adımlar atacaksak, sanırım Antakya gibi merkezleri­n yerleşim planlarını buna göre ayarlamak gerekecek.

Afet yönetimiyl­e ilgili de söy lenmedik söz kalmadı. Ama şunu çok rahat söyleyebil­i rim: Depremzede­ler veya saha da yardım için koşan insanların bu tartışma ve provokasyo­n larla günlerdir hiç işi olmadı.

Depremzede­ler can ve mal derdinde. 6aha ekiple ri ve gönüllüler işinin başın da, muazzam bir dayanışma ruhuyla herkes yardım için koşuşturuy­or.

İnanın provokasyo­nların da burada karşılığı yok. İnsanlar ağlamaktan yorgun düşmüş.

Göz pınarları kurumuş. Ve bir çoğu da ilini, ilçesini terk etmiş. Başka şehirlerde­ki akrabaları na gitmiş. Bir depremzede, §$bi mahallede tek ben kaldım” diyor. Kalanlar için de bütün boş alanlar çadırlarla kaplanmış. Bu çadırların etrafında belediye ler, dernekler, şirketler, spor kulüpleri her türlü yaşamsal desteği vermek için ellerinden geleni yapıyor.

Adını bile bilmediğim­iz ama sessizce ve vakarla çalışan çok fazla sayıda yardım derneği gör dük. Beşir, İnsani Yardım, Fetih, Hayrat, Safa, Verenel, Fatsa off road kulübü, jandarma, polis, asker, belediyele­r ve özel şirket ler... AFAD ve UMKE öncülüğün de ülkenin dört bir yanından koşa koşa gelmiş gönüllüler... Daha burada ismini tek tek sayamaya cağım onlarca kurum ve kuruluş. Binlerce sessiz kahraman.

Şükürler olsun ki, 7ürkiye budur. Sosyal medyadaki azgın provokatör­ler değil.

SMS: HBY yaz 4122’ye gönder.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey