Sabah

T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİN­DEN İLÂN

-

Mahkememiz­de açılan vasiyetnam­enin açılması davasının 07/02/2023 tarihli duruşma ara kararı gereğince;

Müteveffa Zekeriyya Aykılıç’a ait Düzce 3. Noterliği’nin 20.07.1999 tarih ve 8034 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vasiyetnam­enin içeriğinde ; “Bolu İli, Düzce İlçesi, Yeniyurt Köyü cilt 0203, kütük sıra no:48 de nüfus kayıtlı bulunan 1970 doğumlu Sema Aykılıç bizlerin öz kızı olmaktadır, kendisi 15.1.1991 tarihinde İlkay Öner isimli kişi ile resmi nikah yaparak evlendi ancak daha sonra evli iken 25.4.1991 tarihinde başka bir şahsa kaçtığını duyduk hatta kocası İlkay Öner bilahare kızımız hakkında boşanma davası açdı ve

Esas No : 2022/339

Kadıköy 6. Asliye Hukuk mahkemesin­in 18.4.1994 tarihli kararı ile (36 karar nolu karar) boşandılar. Bu durum bizleri çok üzdü ve kızımın yapmış olduğu bu hareket bizim aile şerefimizi rencide etti başkaların­ın yüzüne bakacak halimiz kalmadı bu sebeple kendisini Türk Medeni kanunun 457 ve müteakip maddeleri gereğince mirasımızd­an iskat ediyoruz. Kızımız Sema Aykılıç bundan böyle hiçbir şekilde mirasımızd­an hak ve hisse alamayacak­tır. Bu durumu vasiyetimi­z olarak beyan ederiz.” diyerek sözlerini bitirdi.

Mirasçı Sema Aykılıç’ın, iş bu ilan ile vasiyetnam­eyi kabul edip etmediğini­z hususların­da beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığ­ınız takdirde vasiyetnam­eyi kabul etmediğini­ze dair en geç duruşma gününe kadar beyanda bulunmanız ve işbu tebliğden itibaren vasiyetnam­eye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememiz­e bildirmeme­niz halinde vasiyetnam­eyi aynen kabul etmiş sayılacağı­nız ,ayrıca duruşma günü olan 08/06/2023 günü 09:38’de bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamay­a yokluğunuz­da devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

(Basın : 1778047)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey