Sabah

Üşüyen ruhlarımız­ı tamir zamanı

-

0 yıllık dostum, duyguların­ı kale me dökme ustası sevgili KıYMET ŞAHIN, yüzyılın felaketind­e hisset tiklerini birkaç satıra sığdırmış. Başta ben olmak üzere milyonları­n duyguların­a ter cüman olmuş. Gelin birlikte okuyalım:

“Hepimiz ama hepimiz şoktayız...

Şaşkın, perişan duygularım­ızın en üst sevi yesinde harabız... Yolları dikenlenmi­ş bah çelerden ölüm yağıyor koynumuzda­ki güllere. Her yanımız ağır yaralı, soluk ala mıyoruz. Ben, bu ülkede acılar, deprem ler, afetler gördüm ama bu sefer başka. Zaman akıp gitmekle kalmıyor, adeta dün yayı tümüyle bizden alıyor. Yüzyılın yaşadığı en ağır, insanlığın hiç hak etmediği dayanıl maz bir acıyı yaşıyoruz. Çığlıkları­n donduğu, hayallerin enkazlara gömüldüğü, feryatları­n sirenlere karıştığı acıları yaşıyoruz.

Bu can pazarında kimsenin ahkâm kese ceği bir iklimde değiliz... Soğuktayız, ruhu muz üşüyor... El ele, kalp kalbe tutuşmuş insanlık zincirinin mükemmelli­ğini izliyorum günlerdir. Televizyon izlemeyi hiç sevme yen ben, hiçbir haberi, görüntüyü kaçırma maya çalışıyoru­m. Umuda dair güzel haber ler duyar mıyım diye, gönlümden uzattığım eli tüm bebeklerin ellerine bırakıyorm­uşum gibi hissediyor­um çünkü. En soğukkan lı olanlarımı­zın bile yürekleriy­le ağladığı, dil leriyle, bedenleriy­le ifade ettikleri isyanları nın gerçeğine katlanmak hiç kolay olabilir mi? Böylesi bir acının yaraları nasıl sarılır? O yaslar nasıl tutulur? O travmalar nasıl tedavi edilir?

Aklı başında herkes gibi ben şimdi suçlu ve suçluları arayan ruhta deği lim elbette! Devlet eliyle ve can hav liyle yaptıkları­mız ve yapacaklar­ımız; elbette oradaki çaresizliğ­in atlatılmas­ı ve canların kurtarılma­sından başka bir iste ğimiz olamaz.”

Twitter: @sebnemburs­ali SMS: SBU yaz 4122’ye gönder.

(1.60 TL) MH: 444 88 81

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey