Sabah

Anlamıyoru­m, anlamak istemiyoru­m

- BABAOĞLU hasmet babaRJOu#sabah FRm tr

Deprem bölgesi boydan boya enkaz mı? Evet! Peki bu enkaz kaldırılır mı?

Evet!

Peki şimdi kafamıza iyice dank eden “kültürel enkaz”a ne demeli?

Kaç gündür ara ara durup... İçinizden “meğer bizi çoktan yıkıp dökmüşler” demiyor musunuz? Bu enkazla hesaplaşab­ilecek miyiz? Medyada, sokakta, eş dost münase betlerinde depreme rağmen süren §ruh erozyonu”nu durdurabil­ecek miyiz?

★★★

Değerli dostum Enver Gülşen şöyle yazmış...

“Ecevit, 17 Ağustos depremin den bir hafta sonra çıkabilmiş­ti orta ya. 9e titreyen, tükenmiş bir sesle ne kadar bitmiş olduğumuzu göstermiş ti adeta. Deprem için yapılan yardım lar da o dönem ödenmesi epey zorla şan memur maaşlarına gitmişti. Yaşı o dönemi hatırlayac­ak kadar olanlar net şekilde bilecekler­dir bunu. Ama ben (‘biz’) Ecevit’e küfretmek, suçlamak yerine “Şu an onun yerinde olmak ne zor olmalı!” deyip üzülmüştük. Bir yıkım olmuştu, ülkemiz büyük bir afetle yüz yüze geliyordu ve en baştaki kişiy le hemhal olup yardım etmek istemiştik. Anlamıştık çünkü onu.

Ve elimizden gelen her türlü yardımı hem ülkemiz, hem mille timiz için yaptık. Kınamadık, küf retmedik, oy vermediğim­iz hâlde ve üstelik 28 Şubat gibi büyük bir zulmün üstüne Başbakan olması na rağmen Ecevit’e yüklenmedi­k. Zira böyle zamanların işi değildi devle tin başındaki insanlara yüklenip suçu bir kişinin üstüne atmak...”

★★★

Şöyle devam ediyor Enver:

“Şimdi “siz”lere bakıyorum da... Yok Kızılay’da bunlar mı çalışıyor, Atatürk Cumhuriyet­inde bunlar mı olacak diyor, yok baraj patladı, yok yanardağ çatladı yalanlarıy­la ortalığı bulandırı yorsunuz. 9e en kötüsü de enkazdan çıkarılan her canda sevinciyle ve şük rüyle ‘Allahüekbe­r’ diyenlere küf rediyorsun­uz. Yahu bu insanlar can larını verecek kadar fedakârlık ediyorlar bir can daha kurtarmak için...” (Bkz. envergulse­n.wordpress.com )

★★★

7ablo bu...

Benim içimden geçen de bu sözler... Böyle şuursuz, karaktersi­z bir ‘siz”i hak etmiyorduk...

İnsan acılarını ve vatanını zerre önemsemede­n nefret kusanları hiç hak etmemiştik...

Nasıl bu hale geldiniz, kimler getir di?

Enver Gülşen yazısını “Anlamıyoru­m ‘siz’i” diyerek bitir miş...

Anlasak da artık fark etmiyor.

Fena, çok fena!

SMS HASMET ya] ’ye J|nder TL MH faFebRRk FRm/hasmetbaba­RJOu sabah

 ?? ?? Ý
Ý

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey