Sabah

İYİLİK KAZANACAK

-

AFETHARITA.COM: Afetharita :hatsapp, Instagram ve TZitter üzerinden toplanan adresleri haritaya işleyerek enkazlarda arama kurtarma çalışmalar­ını yürütülmes­ine yardımcı oluyor. DEPREM.IO: Deprem io, enkaz altında‡ ki depremzede­lerin adreslerin­i bildirmesi­ni ve sağlık durumların­ı normal, orta veya kritik şeklinde belirtmesi­ni sağlıyor. DEPREMYARD­IM.COM: Deprem Yar‡ dım, enkaz altında kalan depremzede­lerin ya da depremzede­nin adres bilgisine sahip yakınların konum bildirmesi­ni ve daha hızlı bir şekilde sivil toplum kuruluşlar­ından yar‡ dım almasını sağlıyor.

MISAFIROL.ORG: Misafirol, bireylerin evle‡ rini, otellerini veya konaklama alanlarını dep‡ remde evini kaybeden depremzede­lerin kulla‡ nımına açarak misafir etmesine aracılık ediyor. IHTIYACHAR­ITASI.ORG: İhtiyaç Haritası ihti‡ yaç sahiplerin­i, destek olmak isteyen birey, kurum ve kuruluşlar­la buluşturan sosyal bir kooperatif­t.

MISAFIROGR­ENCI.ORG: Özel okulların bir araya gelerek öğrenci ağırlayaca­ğı program. YANINDAYIZ.BIZ: Yanındayız Biz, deprem‡ zedelere gönüllü psikologla­rdan, pedagog‡ lardan, avukatlard­an ve özel öğretmenle­rden online ya da yüz yüze destek sunuyor. KALACAKYER.ORG: Kalacakyer, Afad Ahbap ve Otelz’nin paylaştığı lokasyonla­rı da içinde bulunduran toplanma alanlarını, tesis‡ leri, güvenli konaklama alanlarını ve gönüllü evlerini depremzede­ler için listeliyor. DEPREMZEDE­M.COM: Depremzede‡ nin adını ve soyadını yazarak hangi hastaneye götürüldüğ­ünün, hangi bölümde tedavi gör‡ düğünün öğrenilmes­ini sağlıyor. YAKINIMIBU­L.NET: Yakınımı bul, teda‡ vi gören depremzede­lerin hangi hastane‡ de olduğunun bildirilme­sini ve bulunmalar­ı‡ nı sağlıyor. etkilenen 13.5 milyon kişi bu kışı büyük oranda farklı şehirlerde geçirmeyi planlıyor. Bu kapsamda birçok uygulama da hızlıca hayata geçmiş durumda. Özellikle boş evlerin ve odaların da paylaşıma açılabildi­ği uygulamala­r herkesten yoğun ilgi görmeye başladı, bizde sizler için bu uygulamala­rı derledik.

SABA+

DEPREMDEN

 ?? ?? 0etin CAN
0etin CAN

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey