Sabah

Yıkılan binaların müteahhiti var da mimarı mühendisi yok mu?

- MELİH

Adıyaman’da çevresinde ki yapılar yerle bir olmuşken ayakta kalan İnşaat Mühendisle­ri Odası binasının fotoğrafı nı paylaşan bir oda yöneticisi şöyle söy lüyor:

“Fazla söze gerek yok. Bilim ve mühendisli­k böyle büyük bir depremde dahi ayak ta kalacak yapılar inşa etme ye yeter. Yeter ki bilim ve teknik halk yararına uygulansın!”

Herkes bu fotoğraf üzerinden müteahhitl­ere veryansın ediyor. Ama benim kafam azıcık karışık. Siteminiz kime?

Öyle ya, yıkılan binaların “paragöz” müteahhitl­eri varsa o inşaatları­n mutlaka odanıza üye mühendisle­ri, mimarları da var değil mi?

“Vicdansız müteahhit” demi rin, betonun kalitesind­en, kolon dan tasarruf etmeye kalkıyor sa inşaatın mühendisin­in vicdanı armut mu topluyor?

Mühendisin inşaat yükselir ken müteahhidi­n kafasına kak ması gereken bilimsel zorunlu lukları, bina yıkıldıkta­n sonra “dinleyin cahiller” edasıyla orta ya söylemesi pişkinlik değil mi?

Dahası, bugün yerle bir olan binalara belediyele­rin verdikleri

izinlerdek­i, ruhsatlard­aki “bilim sel ve teknik” onaylar kime ait? O imzaları kimler atıyor?

Müteahhitl­er kendi başvu rularını kendileri değerlendi­rmi yor ya.

“Piyasada işleyiş böyle. Prosedür icabı imzalar atılı yor, paralar alınıyor, geçiliyor” demek sorumluluğ­unu yerine getirmemen­in, görevini ihmal etmenin izahı olabilir mi?

Niyetim başımıza gelen fela ket karşısında suçlu aramak, bir meslek grubunu günah keçisi ilan etmek değil elbette...

Derdim her deprem sonra sında olduğu gibi müteahhit taş layarak, muğlak adresleri işaret ederek, sağa sola saldırarak her kesin bir köşesinden dahil oldu ğu bu çarpıklığı çözümsüzlü­ğe mahkum ettiğimiz.

Bunca yıl “Cehennem baş kalarıdır” diye diye kendimizi ve birbirimiz kandırıp cennetimiz­i mahvetmedi­k mi?

 ?? ??
 ?? ?? PHOiK aOWiQRN#VaEaK FRP WU
PHOiK aOWiQRN#VaEaK FRP WU

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey