İnovatif finansman modelleriyle dinamizm kazanan imalat sanayi, büyümede rekor kırdı

Sektör Ekleri - - ANASAYFA -

İso-türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması, sanayinin adeta röntgenini çekip, anatomik yapısının bir yıl içinde nasıl çalıştığını ortaya koyuyor. Bunların içinden öne çıkan bazı temel göstergelere geçmeden önce sanayinin, 2017 yılında ekonomi içindeki genel performansına kısaca değinmekte yarar var. Bu bağlamda ekonomi ile imalat sanayinin büyüme ilişkisinden başlamak ve hep söylediğimiz ‘yeniden üretim kültürüne dönüşün’ neden bu kadar önemli olduğuna dikkat çekmek istiyorum.

Öncelikle Türkiye, son iki yıldır büyük badireler atlattı. Hem ekonomi hem de siyasal-sosyal hayatta her gün moral bozan olaylar 2017’ye karamsar bir girişin yapılmasına yol açtı. Ancak inovatif finansman modelleriyle di- namizmi korunan ekonomi ve imalat sanayinin üretim iştahının sürmesi sürecin küresel ölçekte rekor kıran bir büyüme ile sonuçlanmasını sağladı.

Küresel durgunluğun sona ermesi de büyümeyi tetikledi

Hatırlanacağı üzere Türkiye ekonomisi 2017 yılında yüzde 7.4’lük büyümeye imza attı. Bu büyümenin alt kırılımlarına baktığımızda; büyümeye başlıca katkıyı imalat sanayinin verdiğini söyleyebiliriz. Çünkü imalat sanayi 2017 yılında, Türkiye ortalamasının üzerinde büyüyerek, yüzde 8.8 ile yeni bir başarı hikayesi yazdı. Tabii bu büyümedeki etkenlere bakarken, küresel ölçekte uzun süredir devam eden ekonomik ve ticaret durgunluğunun, 2017 yılında sona ermesini de görmek gere- kiyor. Dolayısıyla 2017’deki ihracat etkisinin, imalat sanayinin performansına da olumlu yansıdığını görüyoruz. Buna ilave vergi indirimleri, teşvikler, İSO olarak fikir ortaklığımızın da olduğu Kredi Garanti Fonu, yine İSO olarak katkıda bulunduğumuz ‘Nefes Kredisi’ gibi inovatif finansal uygulamalar da ekonominin dinamizmini korumasını sağladı.

'Üretimin sigorta' olduğu 2017 yılında bir kez daha ispatlandı

İşte böylesine zor bir dönemde sanayinin ve üretimin ne demek olduğunu çok daha iyi gördük ve anladık. Yani üretimin nasıl bir sigorta olduğunu, üretimin bir ülke için ne kadar gerekli olduğunu 2017 yılı bizlere bir kez daha ispat etti. Sanayinin bu performansı

ERDAL BAHÇIVAN

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.