Endüstri 4.0 çağından hareketle Robot Merkezi’ndeki eğitimlere odaklandık

Sektör Ekleri - - ANASAYFA -

Dördüncü Endüstri Devrimi veya Endüstri 4.0 olarak bilinen yeni sanayi devriminin temel unsurları olan akıllı fabrikalar ve dijitalleşme üniversitelerin de bölüm ve programlarını bu doğrultuda revize etmesine neden oldu. Geleceğin mesleklerinin günümüz mesleklerinin revizyonu ile oluşacağını düşünürsek, üniversitelerin bu yönde kendilerini geliştirmeleri zorunlu hale geldi. Üniversitemiz, Endüstri 4.0 çağından hareketle, mühendislik öğrencilerini kurduğu Robot Merkezi’nde yeni sanayi devrimine hazırlamaya odaklandı. Burada öğrencilerine uygulama ve deneyim fırsatı sunan üniversitemiz, öğrencilerin iş hayatına da hazırlanmasına olanak sağlıyor. Diğer yandan, Türkiye’nin de yeni sanayi devrimini yakalayabilmesi için mühendislik alanında mekatronik sistemlere hakim olması gerektiğini düşünüyoruz.

Ayrıca, İstanbul Gedik Üniversitesi olarak stratejik alanlarda çıktı odaklı, yüksek katma değerli ürün ve hizmetlere yönelik Ar-ge faaliyetlerimizi de sürdürüyoruz. Bu noktada, Gedik Holding’in sanayi gücünü de yanımıza alarak, uygulama ve araştırma merkezlerinde; savunma sanayii, enerji, su altı, robotik teknolojiler ile kaynak teknolojileri alanlarında Türkiye’nin dışa bağımlılığını ortadan kaldıracak ve stratejik rekabet avantajı sağlayacak Ar-ge faaliyetlerine odaklandık.

2019-2020 akademik yılda açılacak üç yeni bölüme öğrenci alacağız

Üniversitemizde beş fakültede 29 bölümde lisans eğitimi veriliyor. Ayrıca üç enstitü, bir meslek yüksekokulu, bir yabancı diller yüksekokulu ve 13 Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunuyor. Halihazırda; Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi’nde eğitim veren Gedik Üniversitesi, 2019-2020 akademik yılda ise yeni açılacak; Moda ve Tekstil Tasarımı, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği ve Hemşirelik bölümlerine öğrenci ka- bul etmeye hazırlanıyor.

Halihazırda 4 bin 411 öğrencinin eğitim aldığı üniversitemizde, 221 akademik personel ise istihdam ediliyor. Akademik personel alımında özellikle yabancı dil bilgisine önem veriyoruz. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerinden en az birisinin yurtdışında yapılmış olmasını tercih ediyoruz. Akademisyenlerimizin araştırma ve geliştirme odaklı projeler konusunda isteği, bilimsel yayınlarının olması, iletişim becerileri yönünden yüksek performansı, uygulama odaklı eğitime yatkın olması, disiplinler arası çalışmalara katılım sağlaması bizim için başlıca seçici kriterleri oluşturuyor. Ayrıca, akademik personelin yetişmesini hizmet içi eğitimler ile sağlamanın yanı sıra kendi bilimsel alanlarına yönelik yurtiçi ve yurtdışı çalışmaları noktasında üniversite olarak maddi destek sağlayarak, katılımlarını teşvik ediyoruz. Akademik eğitimin kalitesini artırmak amacı ile üniversitemiz, kalite sürecinde yurt içi ve dışı kalite akreditasyon yapılarına uygun program ve eğitim sistemleri düzenliyor. Öte yandan, teknolojik gelişmeler paralelinde eğitim-öğretim programlarımız da sürekli yenileniyor.

Pendik’te yeni bir kampüs oluşturuyoruz

Üniversitemize Pendik Şeyhli’de her türlü eğitim, araştırma, sosyal, kültürel ve spor altyapısına sahip olacak yeni kampüs alanı tahsis edildi. Burada; fakülteler, enstitüler, uygulama ve araştırma merkezleri ile Ar-ge laboratuvarları ve daha geniş sosyal alanlar yer alacak.

Yine Pendik Yerleşkemizde bulunan Çamlık Spor Tesisleri, İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin ve üniversite öğrencilerinin kullanımına sunuldu. Bu tesiste kapalı basketbol, voleybol sahası ile halı saha, tenis kortu, açık basketbol sahası, voleybol sahası, tartan zeminli atletizm pisti, çocuk oyun parkı ve kafeterya ile 150 araçlık otopark bulunuyor. Ayrıca, üniversitemiz Kartal yerleşkemizde öğrencilerimizden oluşan müzik gruplarının konserler verdiği kış bahçemiz ve çalışma yapabildikleri gerekli altyapıya sahip müzik odamız yer alıyor.

Son olarak ise üniversitemizde verilen İngilizce eğitimlerinden bahsetmek istiyorum. İngilizce eğitimi, her bölümdeki öğrencinin uluslararası alanda kendisini ifade edebilecek seviyede zorunlu olarak veriliyor. Ayrıca İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nin tüm bölümlerinde ikinci yabancı dil zorunlu ders olarak müfredatta yer alıyor. Diğer fakülte ve meslek yüksek okullarında ikinci yabancı dil seçmeli olarak veriliyor. Eğitimimiz ise akademik kadro ve Native Speaker çalışanlarımızla destekleniyor. Yurtdışında uluslararası 32 üniversite ile iş birliği ve Erasmus kapsamında da 34 üniversite ile ortak proje çalışmaları, öğrenci ve akademisyen değişimi yapılıyor. Örnek vermek gerekirse; İngiltere Nottingham Universitesi ile TUBİTAK ve British Council tarafından desteklenen Enerji Depolama sistemleri üzerine ortak proje yürütülüyor.

Prof. Dr. ZAFER UTLU

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.