Boya sanayiinde bu yıl yüzde 4 büyüme öngörülüyor

Sektör Ekleri - - ANASAYFA -

Önemli bir üretim ve yatırım hacmine ulaşan Türkiye ana kimya sektörünün ekonomik büyüklüğü, petrol türevleri hariç 60 milyar doları geçiyor. Ana kimya sektörünün bir alt üretim alanı boya sanayii ise kimya sektörü içinde yüzde 4 ila yüzde 5 oranında pay alıyor. Üretim değeri, ihracat hariç 2 milyar doları bulan Türkiye boya sanayii, değişiklik göstermekle birlikte global boya üretiminden yaklaşık yüzde 2 pay alıyor. 2017 yılında da ekonomik gelişimini sürdüren Türkiye boya sanayii, 2016'ya göre değerde yüzde 6, tonajda ise yüzde 19 oranında artış kaydetti. Bu yılın ilk yarısında da son yıllarda yakaladığı büyüme performansını südüreden sektörün, 2018'in sonunda yüzde 3 ila yüzde 4 büyümesi öngörülüyor. Sahip olduğu üretim kapasitesi bakımından Avrupa'nın beşinci büyük boya sanayiini bünyesinde bulunduran Türkiye'nin dörcünlüğe yönelik çalışnmaları ise tüm hızıyla sürüyor. Sektör, 2023 yılında Avrupa Birliği'nin üçüncü büyük üretici- si olmayı hedefliyor. Bugün itibarıyla inşaat boyalarında kilogram başına yaklaşık bir dolar olan Tükiye'nin ihracatı, sanayi boyalarında 3 ila 4 doları buluyor. Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere, daha çok yakın pazarlara ihracat yapan Türkiye boya sanayii üreticileri, son dönemde yapılan çalışma ve devlet yardımlarıyla Afrika ve Uzak Doğu gibi pazarlara da odaklandı. 2017 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 50 ülkeye ihracat yapan Türkiye boya sanayiinin ihracatı, değerde 1.020 milyon dolar, tonajda 1.155 milyon ton şeklinde gerçekleşti. Bu dönemde yapılan ihracatın yüzde 45'i boya, yüzde 55'i boya hammaddeleri ve yardımcı mamüllerden oluştu. Tonajda ise ihracatın yüzde 24'ünü boya, yüzde 76'sını boya ve hammaddeleri oluşturdu.

Bu yılın ilk yarısında ihracatını artırmayı sürdüren Türkiye boya sanayii, 2017'nin ilk yarısında 213.065 milyon dolar olan boya ihracatını, bu yılın ilk yarısında yüzde 23'lük artışla 262.152 milyon dolara çıkardı. To- naj bakımından ise ihracat yüzde 10.5 artış ile 124.32 bin tondan 137.38 bin tona ulaştı. Söz konusu dönemde boya hammaddeleri grubu ihracatında değerde artış, miktarda ise düşüş yaşandı. 2017'nin ilk yarısında 267.811 milyon dolar olan Türkiye boya hammaddeleri ihracatı, bu yılın ilk yarısında yüzde 15.6 atışla 309.626 milyon dolaraçıktı. Miktarda ise yüzde yüzde 1.09'luk düşüşle 421.20 bin tondan 416.62 bin tona geriledi. Böylece bu yılın ilk yarısında Türkiye'nin toplam boya ve hammaddeleri ihracatı değer olarak 571.77 milyon dolar, miktar olarak 544 bin ton şeklinde gerçekleşti. Yıl sonunda ise ana kimya sektörüne bağlı olarak boya sanayii ihracatında artış bekliyoruz.

İhracatın yanı sıra Türkiye boya ve hammaddeleri ithalatında da kayda değer gelişmeler yaşandı. Türkiye'nin boya ve hammaddeleri ithalatı, 2017 yılında 1.7 milyar dolara ulaşırken, boya sanayii ile doğrudan ilişkili olduğu kısmın yaklaşık 1.2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Geri kalan yak- laşık 500 milyon dolarlık ithalat, boya sanayiin bağlantılı GTIP pozisyonları altında olmasına rağmen, diğer kimya üretim alanlarına yönelik hammaddeyi kapsıyor.

Hammaddede dışa bağımlılık sorunu çözüme kavuşturulsun

Sahip olduğu 2 milyar dolarlık üretim değeriyle global boya üretiminden yaklaşık yüzde 2 pay alan Türkiye boya sanayii, 2017 yılında 2016'ya göre değerde yüzde 6, tonajda ise yüzde 19 artış kaydetti. Bu yılın ilk yarısında da büyüme performansını sürdüren sektörün, 2018'in sonunda yüzde 3 ila 4 büyümesi öngörülüyor.

Sektörün yaşadığı temel sorunların başında hammaddede dışa bağımlılık yer alıyor. Ana kimya sanayi ile bağlantılı olarak hammadde ve yarı mamul ürünleri ihtiyacının büyük kısmını ithal yolla karşılanıyor. Temel girdilerin yaklaşık yüzde 60 ila yüzde 80'inin ithalata bağlı olduğu dikkate alındığında, soruna yönelik çözüm çalışmaları hayati önem taşıyor. Sektörün diğer önemli sıkıntısını ise kişi başı boya tüketimindeki düşüş oluşturuyor. Şu anda Türkiye'de kişi başına toplam 11 kilogram boya tüketiliyor. Gelişmiş ülkelerde ise tüketim 15 ila 20 kilogramı buluyor. Kişi başı boya tüketimi dikkate alındığında yurtiçinde tüketimin artırılmasına yönelik çalışmalara odaklanması sektörün gelişimi açısından kritik önem taşıyor. Türkiye boya sanayii, Ar-ge ve inovasyon alanındaki teknik gücünü, son dönemde yaptığı çalışmalarla artırmasına rağmen bu alanlarda kat edilmesi gereken çok mesafe var. Bunun için katma değeri artırmak adına yapılan çalışmaların özellikle sanayi grubu boya ürünlerinin Ar-ge ve inovasyon ile teknik kapasitenin artırılmasına ve inovatif ürün özelliklerine sahip yeni ürün oluşturmaya yönelik çalışmalara odaklanılması gerekiyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.