Türkiye, 4.6 milyon adet otogazlı araç sayısı ile küresel ölçekte başı çekiyor

Sektör Ekleri - - ANASAYFA -

Türkiye LPG sektöründe bugün itibarıyla EPDK tarafından lisanslandırılmış, 99 dağıtım, 109 depolama, 58 taşıma, 10 LPG tüpü imalatı, 90 LPG tüpü muayenesi, tamir ve bakımı şirketi bulunuyor. Toplam 10 bin 593 otogaz bayii ile bu alanda küresel lider olan sektörde, 2 bin 822 LPG tankeri ve altı adet deniz aracı da faaliyetlerini sürdürüyor. Sektör, yıllık 400 bin ton depolama ve 5 milyon tondan fazla dolum kapasitesine sahip. Ayrıca, yaklaşık 7.5 milyon kullanıcıyı ve 70 milyon adedi aşan tüpü bünyesinde barındırıyor. Başta turizm ve sanayi olmak üzere yaklaşık 10 bin müşterisi ile dökme LPG alanında faaliyetlerini sürdüren sektörün doğrudan yarattığı toplam 30 milyar liralık bir iş hacmi ve 12 milyar liralık vergisel boyutu bulunuyor. Yine sektörün doğrudan yarattığı 150 bin çalışan ile 500 bini aşkın kişinin geçimini sağlıyor.

Türkiye ürün ve hizmet niteliği ile önemli bir pazar

Türkiye, LPG’DE hem nicel büyüklüğü hem de sunulan ürün ve hizmetlerin niteliği ile globalde önemli pazar-

ların arasında yer alıyor. Tüplü LPG ve otogaz pazarı, Türkiye LPG sektörünün kayda değer bir bölümünü oluşturuyor. Türkiye’de 2000 yılında altın yılını yaşayan LPG pazarı, 2001 krizi ve aynı dönemde doğalgazın olağanüstü bir hızla yayılması ile birlikte trajik bir küçülme trendine girdi. Tüplü pazarı hızla daralırken, otogaz pazarının güçlü bir şekilde büyümesi bir anlamda bu trajik tabloyu dengeleyerek, LPG sektörünün bugünlere gelmesini sağladı.

Türkiye, otogaz pazarında Güney Kore’nin ardından ikinci sırada

Tüplü LPG kullanımı, büyük oranda doğalgazın ulaşamadığı kırsal alanlara kaydı. Tüpgazın doğalgaz karşısındaki vergisel dezavantajı, temiz bir enerji kaynağı olan Lpg’nin kırsal bölgelerde evsel ve ısınma amaçlı kullanımının azalmasında çok önemli bir engel. Doğalgaz yayılımının olmadığı bölgelerde konut ve endüstri alanındaki kullanıcılar, daha ekonomik olduğu algısıyla, çevresel boyutta olumsuz etkileri de olan alternatif yakıtlara yönelmiş bulunuyor. Tüplü LPG kullanımı, sosyal

amaca yönelik politikalar dâhilinde doğalgaz ile bir arada değerlendirilerek kalorifik bazda vergilendirmeye konu edilebilirse; tüketicilerin tezek ve benzeri iptidai yakıtlar yerine LPG kullanmasına olanak sağlanabilecek. Son yıllarda düzenli büyüme trendini sürdüren Türkiye otogaz pazarı ise WLPGA verilerine göre Güney Kore’nin ardından ikinci konumda. Türkiye, 4.6 milyon otogazlı araç sayısı ile globalde lider konumda. Yine 10 bini aşan otogaz istasyonumuz ile de globalde ilk sırada yer alıyoruz.

Ancak en önemli pazarlardan biri olmamıza rağmen bu verimli ve efektif enerji kaynağından, sunduğu fırsatlardan daha etkin şekilde yararlanabilmemiz için atabileceğimiz bazı adımlar, bazı düzenlemeler bulunuyor. Türkiye’de Lpg’nin avantajlarından en ideal şekilde yararlanabilmesi için atılabilecek adımları ve aynı zamanda sektörel beklentimiz olan konu başlıklarını şu şekilde sıralayabiliriz: Ab’nin otomotiv yakıtlarında 2025 yılı için koyduğu salınım hedeflerini Türkiye, gelişen otogaz kullanımı ile yaklaşık 15 yıl öncesinden yakalamış durumda. Bunu oto-

gazda daha da geliştirebiliriz, daha da önemlisi evsel ve endüstriyel kullanıma da yaygınlaştırabiliriz. Bu da sera gazı azalımı hedefleri kapsamında LPG kullanımının teşvik edilmesi ile gerçekleştirilebilir.

Diğer taraftan 2007 yılında yayımlanan 5307 sayılı LPG Piyasası Kanunu, piyasa düzeni açısından son derece önemli. Kanunun, günümüz koşullarında Lpg’nin farklı kullanım alanlarını dikkate alarak sektörün önünü açacak yeni uygulamalarla ele alınmasını, yeniden sektörle birlikte düzenlenmesini, öncelikli ve çok önemli buluyoruz. 2018 yılı içinde Ulusal Stok Komisyonu’nca alınan karar ile yılsonuna kadar LPG sektöründe 10 gün olarak düzenlenen stok yükümlülüğünün, piyasa koşulları da dikkate alınarak ve kalıcı bir şekilde 10 gün olarak tanımlanması da, sektör açısından çok önemlid. Ayrıca, şirket stoklarında yer alan tüp içindeki LPG miktarı ile seyir halinde gemi-tanker üzerinde bulunan tüm LPG ürünlerinin (yükleme limanından itibaren) de, ulusal stok miktarları içinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

CEM ÖNCE

Türkiye LPG Derneği Genel Sekreteri

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.