2017’deki 2 bin 500 Mw’lık kurulum 2.5 milyar dolarlık hacim yarattı

Sektör Ekleri - - ANASAYFA -

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. verilerine göre güneş enerjisi santrallerinde (GES) kurulu güç Ağustos 2018 itibarıyla 4 bin 750 MW’A ulaşmış bulunuyor. Türkiye toplam kurulu gücünün 87 bin MW olduğu düşünüldüğünde sektörün yaklaşık yüzde 6’lık bir büyüklüğe ulaştığı görülüyor. Yatırım maliyetlerindeki düşüşler, teknolojik gelişmeler ve mevzuatlardaki düzenlemelerle birlikte 2023’te GES kurulu gücünün 10 GW’ı geçeceği tahmin ediliyor.

Sistem kullanım bedelinin 31.12.2017 tarihinden sonra devreye girecek lisanssız Ges’lerde yaklaşık dört kat artacak olmasından dolayı 2017 yılının oldukça hareketli geçmesi sonucu sektörde yüzde 300 büyüme gerçekleşti. 2017’deki 2 bin 500 MW ilave kurulumla GES kurulu gücüyılsonunda3bin400mw‘laraulaştı. 2017’deki 2 bin 500 Mw’lık kurulumun sektörde yaklaşık 2.5 milyar dolarlık bir hacim yarattığı görülüyor. 2018’in ilk yarısında ise bin 300 Mw’lık ilave kurulumla toplamda 4 bin 700 Mw’lara ulaşıldığı görülüyor. 2018 yıl sonu itibarıyla toplam kurulu gücün 5 bin MW’ı aşacağı tahmin ediliyor.

2017’deki hızlı büyümenin etkisiyle sayıları hızla artan yerli panel üreticileri, pazarın aynı hızla büyümeye devam etmemesi sebebiyle ilerleyen zamanlarda sıkıntılar yaşayabilir. Bundan sonra YEKA’LAR hariç yıllık yaklaşık bin MW ile bin 500 MW arasıbirbüyümegerçekleşeceğidüşünüldüğünden yerli üreticilerin ihracata yönelmeleri büyük avantaj sağlayacak. Özellikle MENA bölgesi (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) yerli panel üreticileri için önemli bir pazar oluşturuyor. Kısıtlamalar olmadan, aylık mahsuplaşmalı öz tüketim çatı projelerinin ve piyasa fiyatları ile lisanslı projelerin hayata geçmesi için gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılması gerekiyor.

Global arenada ise 2016 yılı sonunda 306 GW olan kurulu gücün 2017’de 100 Gw’lık artışla 405 Gw’lara ulaştı. 2022ise1twulaşılacağıtahminediliyor. Küresel Güneş Enerjisi Pazar Görünümü 2018-2022 raporuna göre, ilk 20 ülke için güneş enerjisi pazarında gelecek beş yılda iyimser bir görünüm söz konusu oluyor. İyi senaryoya göre pazardaki ilk üç ülkenin (Çin, Hindistan ve ABD) 2022 yılına kadar kurulu güçlerine 463.9 GW, düşük senaryo- da ise 245.4 GW eklenmesi bekleniyor. Buna karşılık, ilk 20’deki ülkelerin 2022’ye kadar yüksek senaryoda göre 729.2 GW, düşük senaryoya göre ise 350.6 GW kurulum gerçekleştirmesi bekleniyor.

Türkiye, GES kurulu gücünde 13’üncü sırada yer alıyor

Avrupa genelinde ise 2017 GES kurulu gücü ve 2022 tahminlerine bakıldığında Almanya’nın 43 Gw’dan 63 GW’A, İtalya’nın 19 Gw’dan 27 GW’A ve Fransa’nın 8 Gw’tan 20 GW’A ulaşacağı görülüyor. 2016 ve 2017’de global pazara göre daha kısıtlı bir büyümegösterenavrupapazarının2018’de daha hareketleneceği düşünülüyor. 2017 GES kurulu gücü itibarıyla dünyada 13’üncü sırada olan Türkiye’ nin 2022’de global sıralamadaki yerini koruyacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte güneş enerjisi teknolojilerine verilecek destekler, ekonominin en zayıf halkası olan cari açık sorununun çözülmesine katkı sağlayacak ve milli enerji politikalarının güçlenmesine yardımcı olacak. Sonuç olarak güneş enerjisi ve enerji depolama konusunda ilerleyen yıllardaki gelişmeler, enerjide yeni bir dönemi başlatacak.

HAKAN ERKAN

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.