Artan nüfus ve üretim nedeniyle atık yönetimi sürdürülebilir hale getirilmeli

Sektör Ekleri - - ANASAYFA -

Türkiye’de enerji sektörü biyogaz alanında oldukça yavaş ilerliyor. Şu ana kadar devreye alınan tesislerin MW toplamı 75-80 mw/saat civarında. Fakat yaklaşık 23 tesisin yarısından fazlası kapasitelerinin yarısını bile üretemiyor. Halihazırda 50 Mw’lik kapasitede tesisler de kademeli olarak devreye alınacak. Sektörün gelişimini engelleyen en önemli unsur ise atık sözleşmeleri. Birçok firma, atıklarına para ve nakliyeyi de alıcıya yüklemek istiyor. Bu atıklar ciddi bir sorun, temiz ve sürdürülebilir bir üretime devam edecek firmalar en azından ortak bir maliyette buluşarak bu sorunu çözmeli. Sektörün potansiyeli çok yüksek. Özellikle organik gübre üretiminin en önemli kaynağı günlük 500 bin ton inek atığının ve 40 bin tonluk tavuk atığının fermentasyona tabi tutulması. Bu sayede hem tarım alanlarında kayda değer bir verim artışı olabilir hemde enerji açığının bir kısmı karşılanabilir.

Üretim kapasitesi landfiller hariç, saatte 50 MW’A ulaştı

Sektör her yıl yaklaşık yüzde 30 büyüyor. Fakat bugünkü kurlarla, faizlerle ve teminat istekleri ile büyüme yüzde 5 bile olmayacak. Üretim kapasitesi landfiller hariç saatte 50 Mw’ye ulaştı. İhracat bu sektörün şu anda yapabileceği bir şey değil fakat ileride organik gübre ve organamineral gübre ihracatında büyük rakamlara ulaşılabilir. Kojen ve bazı sensörler haricinde yüzde 80 yerlilik oranıyla ekonomiye kayda değer katkı sağlayabilir.

Biyokütle sektörü çok önemli bir alan. Olaya sadece enerji olarak bakarsak sorunu çözme şansımız olamaz. Türkiye topraklarına her gün 500 bin ton inek atığı, 40 bin ton tavuk atığı ve 100 bin ton şehir çöpünün yanı sıra yüksek miktarda arıtma çamuru, mezbaha atığı, sebze meyve atığı ve daha birçok organik atık dökülüyor. Tüm bunlardan enerji üretmeseniz bile binlerce ton fermente gübre üreterek topraktaki organik madde oranı uzmanların istediği düzeye gelebilir. Böylece milyonlarca dolar değerinde kimyevi gübre ithalatı düşürülebilir. Yabancı ot mücadelesi olmayacağından da verim en az yüzde 20 artar. Yeraltı ve yer üstü sularımız nitrat kirliliğine maruz kalmaz. Yüz binlerce kişi sürekli iş sahibi olur. Tesisler üç vardiya çalışarak sürekli üretim yapar. Biyogaz yapılamayan diğer atıklar gazlaştırılır ve karbon gübresi Biochara dönüşür. Şehir çöpleri boş yere gömülmez ve milli servet heba olmaz ve sürekli depolama alanları aranmaz. Ayrıştırılır-kuru fermentasyon yapılır-gene ayrıştırılır ve kompostu alınır. En sonunda da yakılarak buhar ve elektrik üretilir ve atık ısı ile de şehir ısıtılarak doğalgaz sarfiyatı azalabilir.

Bakanlıklar, biyokütle sektörünü koordine edecek bir makam oluşturmalı

Bu sektörün herşeyden önce bir sahibi yok. Bir atıktan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nı ilgilendiren elektrik veya ısı üretiliyor. Bunun yanında Tarım ve Orman Bakanlığı’nı ilgilendiren organik gübre çıkıyor ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı ilgilendiren atıkların toplanması, temizlik, kontaminasyon, su ve hava temizliği ortaya çıkıyor ama bu bakanlıklar bu işi bir üst merkezde koordine edecek bir

makam oluşturamıyor. Her birinin yönetmeliği ayrı ve birbiri ile uyumsuz. Biz rüzgar-güneş-su gibi temiz enerji kaynaklarının kullanılmasının çok önemli olduğunun altını çiziyoruz. Biyokütle sektörü olarak tamamen pislikle uğraşarak temiz enerji üretiyoruz. Hem hayvansal hem de insansal atıklar işimizin konu başlığını oluşturuyor.

Geri dönüşümde ‘Sıfır Atık’ projesi önemli

Türkiye artan nüfusu ve üretimi nedeniyle artık atık yönetimini sürdürülebilir ve yönetebilir hale getirmeli.

Her geçen gün büyük gelişmeler olmasına rağmen kaynak ve bilgi eksikliğinden yapılan yatırımların bazıları verimsiz oluyor. Gelecek nesle temiz toprak-temiz hava -temiz çevre bırakmayı hedefliyorsak geri dönüşümün önemini vurgulamak gerekiyor. Avrupadaki zenginliğe katkı yapan en önemli sektör atık yönetimi ve geri dönüşüm sektörü. Geri döndüremediklerimizi sürekli ithal edip gömüyoruz ve sürekli fakirleşiyoruz. Bu kapsamda ‘Sıfır Atık’ projesi çok önemli ve biz hayvansal ve organik atıkları gübreye çevirerek elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz.

ALTAN DENİZSEL

Biyogaz Yatırımlarını Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.