“Turquality destekleri ile enerji sektörünün stratejik konumu güçlenebilir”

Sektör Ekleri - - ANASAYFA - ARAŞTIRMA SERVİSİ

Firmalara başta Turquality programı olmak üzere geniş bir çerçevede danışmanlık hizmeti veren Progroup Uluslararası Danışmanlık, enerjiyi de Türkiye’nin global pazardaki hedefleri arasında stratejik sektörler arasında değerlendiriyor. Türkiye’yi 100’üncü yıl hedefine taşıyacak sektörlerin başında enerji sektörünün geldiğini söyleyen Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Salim Çam, bu konuda enerji sektörünün stratejilerini ve başarı faktörlerini oluşturması gerektiğini vurguladı.

Stratejik başarı faktörlerini; hızlı olmak, farklı olmak, maliyetleri dü- şürmek, proseslerinde fayda ve değeri oluşturmak ve satışlarını özellikle yurtdışı satışlarını artırmak olarak sıralayan Çam, “2023 İhracat vizyonumuzun gerçekleştirilmesi ve başarıya ulaşabilmesi için kullanılacak en önemli araçlardan biri Turquality, bir diğeri de Marka destek programları. Bu kapsamda Turquality destekleri yoluyla enerji sektörünün stratejik başarısı artırılabilir” dedi.

Şirketlerin Turquality ve Marka destek programından faydalanması için stratejik planlamanın yanı sıra bütçeleme ve kurumsal performans, marka yönetimi ve performansı, pazarlama-satış yönetimi, ürün geliştirme yönetimi ve tedarik zinciri yönetimi gibi konularda olgunlaşmaları ve kurumsallaşmaları gerektiğini söyleyen Salim Şam, ayrıca yönetişim, bilgi sistemleri, dijitalleşme ve insan kaynakları yönetiminde olgunluğa kavuşan şirketlerin kritik başarı faktörleri olan müşterilerine hızlı cevap verebildiğini ifade etti.

Öte yandan söz konusu unsurları sağlayan şirketlerin farklı olabildiğini, proseslerini yöneterek maliyetlerini düşürebildiğini ve satışlarını özellikle ihracatını artırabildiğini vurgulayan Şam, “Turquality destek programı ile işletmenin performan- sı artırılıyor ve böylece işletme Türkiye’yi 100’üncü yıla taşıyacak bir şirket haline geliyor” diye konuştu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.