Avivasa müşteri odaklı dijital çözümler geliştiriyor

Sektör Ekleri - - ANASAYFA - ARAŞTIRMASERVİSİ

Bireysel Emeklilik Sigortası (BES) ve hayat sigortası alanında faaliyet gösteren Avivasa ile 2017 yılbaşı itibarıyla otomatik katılım sistemine dahil olan 1.7 milyon katılımcının 700 bini sistemde kalmaya devam ediyor. Otomatik katılım uygulamasıyla sektör olarak 2017 yılından bu yana mevcut BES’TE 15 yılda ulaşılan katılımcı sayısının yarısına ulaşıldığını belirten Avivasa CEO’SU Fırat Kuruca, “Bu durum, sigorta penetrasyon ve bireysel tasarruf oranları görece düşük Türkiye için hem önemli bir başarı hem de büyük bir fırsat. Şirket olarak işveren ve çalışan ihtiyaçlarını ön planda tutarak, müşteri odaklı dijital çözümler geliştiriyoruz” dedi.

Dijital çözümlerin, müşteri beklentilerinin karşılanması ve bu büyük hacmin en iyi şekilde yönetilebilmesi açısından kritik unsur olduğunu bildiren Fırat Kuruca, bu noktada süreçlerin doğru anlatılması ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesinin de önem taşıdığını kaydetti. BES özelinde müşterilerden aldıkları tüm geri bildirimleri değerlendirdiklerini söyleyen Kuruca, “Müşteri araştırmaları yapıyoruz ve onlara daha iyi hizmet sunabilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini doğru anlayarak, onlara uygun ürünvehizmetlersunuyoruz”diyekonuştu.

Yeni neslin ihtiyaçlarına yönelik ürünler üzerinde çalışıyor

Otomatik katılımın, 2019 yılında da rekabeti şekillendirecek en önemli unsurlardan biri olmaya devam edeceğine işaret eden Fırat Kuruca, 2019 yılı itibarıyla 5 kişi üzeri çalışanı olan 400 binin üzerinde işveren ve 2 milyonun üzerinde çalışanın sisteme dahil olmasının beklendiğini iletti. Ayrıca firmalara emeklilik şirketini değiştirme hakkı tanınmasının önemli bir gelişme olduğuna da vurgu yapan Kuru-

ca, 2017 yılı başında sisteme girmiş, ancak cayma hakkını kullanmış katılımcıların yeniden sisteme dahil edilmesi gibi pazarı kayda değer ölçüde etkileme potansiyeline sahip gelişmelerin yaşanacağını aktardı. Erken yaşta birikim yapılabilmesine olanak tanıyan birikim ya da korunma ürünleriyle yeni neslin ihtiyaçlarını karşılayan çözümlerin gündemlerinde yer aldığını dile getiren Kuruca, “Bu kapsamda 18 yaş altı BES’E ek olarak, dijital ekosistem ile sunulabilecek zenginleştirilmiş ürün ve çözüm fikirlerini de değerlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kaydetti.

18 yaş altı bireyler 22 milyon kişilik potansiyel oluşturuyor

Öte yandan 18 yaş altındaki bireylerin bireysel emeklilik sistemine dahil olabilmelerini sağlayacak düzenlemeyle yaklaşık 22 milyon kişilik yepyeni bir pazar potansiyelinin ortaya çıkmasını beklediklerini duyuran Fırat Kuruca, düzenlemenin sektör için büyük bir fırsat olduğunu ve Türkiye’nin tasarruf açığının azaltılmasına katkı sağlayacağını vurguladı. Ancak düzenlemenin başarı ile uygulanabilmesi için teşvik edici mekanizmaların doğru şe- kilde kurgulanmasının önemli olduğunu belirten Kuruca, “Katılımcılar açısından sistemin rahatça anlaşılabilecek şekilde tasarlanması; devlet katkısı uygulamasının devamı, sisteme giriş ve servis süreçlerinin dijital ortamlardan sağlanabilmesine ilişkin düzenlemelerle emeklilik şirketleri açısından operasyonel yükün asgari seviyelerde tutulması, sistemin erişilebilirliğini ve tüm paydaşlar açısından etkinliğini artıracak” yorumunda bulundu.

Sektörün temel gündem maddelerinden birinin otomatik katılım kapsamında olduğu halde henüz sisteme dahil olmayan işverenler olduğunu dile getiren Fırat Kuruca, bu kapsamda 10 ve üzeri çalışanı olan ve temmuz ayında sisteme girmesi beklenen işverenlerin yüzde 45’lik bölümünün sisteme giriş yapmadığını bildirdi. Kuruca, “Buna ek olarak, uzun vadede kıdem tazminatının da emeklilik sistemi kapsamına alınması ve işsizlik sigortası primlerinin belli bir oranının OKS’DE işveren katkısı olarak değerlendirilmesi ülkedeki tasarrufların istenen seviyelere ulaşmasına katkı sağlayacak” şeklinde konuştu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.