Tosyalı, Senegal’deki tesisi için ilk kazmayı yıl sonuna kadar vuracak

Sektör Ekleri - - DEMIR-ÇELIK - ADANA

Üç kıtada 20’nin üzerinde tesisle üretim yapan Tosyalı Holding, İskenderun ile başlayan yatırımlarını Osmaniye, Karadağ ve Cezayir’in ardından Senegal’le sürdürüyor. Afrika’daki yeni yatırımlarını, 15 milyonu aşkın nüfusu ve coğrafi konumuyla Batı Afrika’nın giriş kapısı olarak nitelendirilen Senegal’de gerçekleştireceklerini söyleyen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Senegal’i tek başına düşünmüyoruz, aşamalı bir yatırım planı hazırlandı. Yer seçiminin ardından, Türkiye demir-çelik sektörünün yurtdışındaki en büyük yatırımları arasında yer alması planlanan proje için çalışmalara başlayacağız ve yıl sonuna kadar da ilk kazmayı vuracağız” dedi.

İlk aşamada Senegal’in bütün filmaşin ve inşaat demiri ihtiyacının karşılanacağını, ilerleyen fazlarda devreye alınacak diğer ünitelerle bölge ülkelerinin de farklı ürün gruplarındaki çelik ihtiyacına cevap verileceğini belirten Fuat Tosyalı, entegre bir demir-çelik kompleksi kuracaklarını vurguladı. Projenin ilk fazında kütükten inşaat demiri ve filmaşin üretileceğini kaydeden Tosyalı, “Daha sonra ise Senegal’den temin edilecek cevher ile ülkenin cevherden üretim yapan ilk çelikhanesi devreye alınacak. Senegal’in 50 milyon ton demir-çelik ihtiyacını karşılamak için kademe kademe tüm ürünleri piyasaya vermiş olacağız. Söz konusu tesis, cevheri son ürüne kadar işleyebilecek tam entegre bir demir-çelik kompleksi haline gelecek” diye konuştu.

Üç kıtada 20’nin üzerinde tesisle üretim yapan bir grup olarak, demir-çelik alanında global bir marka olma hedefiyle çalıştıklarını ifade eden Fuat Tosyalı, “Senegal hükümetiyle bir süredir görüşmeleri sür-

dürüyorduk. Hatta bu proje, kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Senegal ziyaretinde de gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanımızın da bizleri cesaretlendirmesiyle bu projeyle ilgili ilk imzaları attık” ifadelerini kaydetti.

Cezayir’de yıllık 4 milyon ton üretim yapıyor

Cezayir’de üretime başlayan tesisleri hakkında da bilgi veren Fuat Tosyalı, “Bugün itibarıyla Cezayir’de yıllık 4 milyon tonun üzerinde üretim yapıyoruz. Cezayir piyasasına her sabah 12 bin tonun üzerinde çelik veriyoruz. Bu kapasite 2019 yılı sonuna doğru 15 bin ton, üç yıl sonra 25 bin ton çeliğe çıkacak. Nihai kapasitemiz yılda 8 milyon ton olacak” şeklinde konuştu. Aile olarak, 1952 yılından beri sadece çelikle uğraştıklarına dikkat çeken Tosyalı, “66 yıldır başka bir işle uğraşmadık. Çeliğin tüm segmentlerini üretmeye çalışıyoruz. Mesela; çeliği 10 mikronun altına kadar incelten üç global şirketten biriyiz. Ürünlerimizi küresel ölçekte her yerde; beyaz eşya, otomobil ve ambalaj endüstrisine veriyoruz. Ülkelerin ihtiyaç duyduğu her türlü çeliği üretebiliyoruz. Türkiye’de özel sektörün ilk yassı çelik üreticisiyiz” açıklamasında bulundu.

“Tosyalı Akademi ile nitelikli iş gücü yetiştiriyoruz”

Tosyalı Holding olarak farklı coğrafyalara yatırım yaptıklarını;

Cezayir ve Karadağ’ın ardından Senegal’de yatırıma hazırlandıklarını aktaran Fuat Tosyalı, şöyle devam etti: “Global ölçekte yeni yatırım fırsatlarını doğru okuyoruz. Ar-ge merkezimizle yeni yatırımlarımızın dizaynını yapabiliyoruz. Kurduğumuz ‘Tosyalı Akademi’ ile faaliyette bulunduğumuz tüm bölgelerde istihdam edilmek üzere nitelikli iş gücü yetiştiriyoruz. Yüksek teknolojiyle katma değerli üretime inanan bir grup olarak, insan kaynağımızın niteliğini yükseltmek ve sektöre genç yetenekler yetiştirmek istiyoruz.”

Demir-çelik sektörünün dış ticaretinin, küresel talep ve konjonktürel gelişmelerden etkilenerek dalgalı bir seyir izlediğine değinen Fuat Tosyalı, özellikle uzun mamul üretiminin yurtiçi tüketimden fazla olması nedeniyle ihracatın, toplam çelik ihracatının yarısından fazlasını oluşturduğunu söyledi. Yıllar içinde en fazla ihracatı yapılan ürünlerin sıralamasının değiştiğini aktaran Tosyalı, son dönemlerde yassı ürünlerin en fazla ihraç edilen ikinci ürün grubunu oluşturmaya başladığını ifade etti. İhracatta, 2017’ye kadar altyapı ve inşaat projelerinin yoğun olmasıyla Ortadoğu ve Körfez bölgesinin öne çıktığını dile getiren Tosyalı, bu bölgelerdeki siyasi gerilimlerin etkisiyle Türkiye’nin ihracatının göreli olarak azaldığını ve sektörün AB ülkeleri, Uzakdoğu ve Güney Asya’ya odaklandığını vurguladı.

Tosyalı, AB ülkelerine gerçekleştirilen yassı ürün ihracatında 20162017 yıllarında kaydedilen artışta, Ab’nin Çinli firmalara karşı başlattığı antidamping soruşturmaları sonucunda bölge ülkelerinin alımlarını Türkiye’ye yönlendirmesinin etkisinin olduğunu açıkladı.

2017’de çelik tüketimi en yüksek seviyeye ulaştı

Türkiye’deki tüketime yönelik değerlendirmelerde de bulunan Fuat Tosyalı, 2017 yılında 36 milyon ton seviyesinde gerçekleşen tüketimin yaklaşık yarısının uzun, kalan kısmının ise yassı ürün tüketiminden oluştuğunu bildirdi. Çelik talebinin 2016 dışında, yıllar itibarıyla artış eğiliminde olduğunu ifade eden Tosyalı, tüketim kompozisyonunun da benzer oranda seyrettiğinin altını çizdi. Teknoloji geliştikçe şekil değiştiren üretim teknolojisine paralel, çelik kullanımının da yön değiştirdiğini ileten Tosyalı; otomotiv, beyaz eşya ve makine gibi orta ileri teknoloji gerektiren ve katma değeri yüksek sektörlerin üretimleriyle paralel seyreden yassı çelik tüketiminin, yıllar içinde artış eğilimi gösterdiğini anlattı.

“Kısa vadede iç piyasada talep artışı öngörülüyor”

Bu yılın Temmuz ayından itibaren döviz kurlarında yaşanan yüksek oranlı dalgalanmaya bağlı olarak, iç talepte meydana gelen daralma sonrası, döviz kurundaki artışın da desteğiyle üretimin dış pazarlara yön- lendirildiğine dikkat çeken Fuat Tosyalı, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu süreçte ihracatımızda değer olarak yüzde 20’nin üzerinde artış kaydedildi. Diğer taraftan, kurlardaki yükselişin ithalat üzerinde baskı yaratması sonucunda, azalan ithalata bağlı olarak çelik dış ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın ilk sekiz ayında yüzde 118’e yükseldi. Bu gelişmenin Türkiye’nin cari işlemler açığı üzerinde olumlu etkisi görülüyor. Önümüzdeki aylarda, kurun ihracat ve ithalat üzerinde yaratacağı etkiyle cari açık üzerindeki olumlu katkısının artabileceği değerlendiriliyor. Diğer taraftan, ekonominin ve kurların istikrara kavuşmasını takiben, önümüzdeki aylarda iç piyasada talep artışlarıyla karşılaşılmasının söz konusu olacağı öngörülüyor.”

“Sosyal yaşama katkı sunuyoruz”

Tosyalı Holding olarak, sosyal yaşama kayda değer katkılar sunduklarına da dikkat çeken Fuat Tosyalı, “Afrika’da bugüne kadar birçok global firma, farklı sektörlerde yatırım yaptı. Ancak bu firmalar, sosyal yaşama pek katkı sunmadı. Oysa biz, iş yaptığımız her bölgenin sosyal yaşamına da katkıda bulunuyoruz. Okul, sağlık ve spor tesisi yapıyoruz, eğitime destek veriyoruz. Cezayir’in sosyal ihtiyaçlarına kayda değer katkılar sunduk, örneğin bölgenin en büyük camisini yaptık. Tarihi dokusuna katkı sağladık. Bu desteklerimiz artarak devam edecek” şeklinde konuştu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.