Borçelik, Endüstri 4.0 ile operasyonel süreçlerini dijitalleştirmeyi amaçlıyor

Sektör Ekleri - - DEMIR-ÇELIK - ARAŞTIRMASERVİSİ

Ar-ge çalışmalarında teknoloji geliştirme alanına odaklanan Borçelik, dijitalleşme ve Endüstri 4.0 altyapısına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Kurdukları Ar-ge merkezinde yenilikçi ürünler geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Borçelik Genel Müdürü Kerem Çakır, “Endüstri 4.0 dönüşümü ile operasyonel süreçlerde dijitalleşmeye adım adım ilerliyoruz. Endüstri 4.0 ile birlikte Borçelik’te müşteri siparişleri, hammadde seçimi ve temini, stok yönetimi, üretim planlaması, ürün sevkiyatı gibi karmaşık planlama gerektiren süreçler dijitalleşiyor. Dijital teknolojilerin kullanımında sektör lideri olmayı hedefliyoruz” dedi.

Ar-ge merkezinde çalışmaların üç ana eksende ilerlediğini aktaran Kerem Çakır, bunların malzeme geliştirme, teknoloji geliştirme ve proses geliştirme olduğunu açıkladı. Yüksek kaliteli galvanizli çelik üreticisi olarak, yenilikçi ve yüksek katma değerli ürünler geliştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Çakır; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı ilk Ar-ge merkezini Gemlik’te devreye aldıklarını söyledi. Bu merkezle global pazarın ihtiyaç duyduğu rekabetçi ürünleri müşterilerine sunmayı hedeflediklerini ileten Çakır, “Malzeme geliştirme çalışmalarıkapsamındasunmayabaşladığımız tasarım çözüm ortaklığı hizmetiyle kullanım koşulları ve gereksinimlerden yola çıkarak, müşterilerle birlikte özelleştirilmiş, daha hafif, maliyet bakımından etkin ve ithalatı ikame eden ürünler üretmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Yedi patent ve iki faydalı model başvurusu bulunuyor

Borçelik’in başlattığı proses geliştirme projelerinin Ar-ge stratejileri ile uyumlu olduğunu ifade eden Kerem Çakır, bu kapsamda olumlu sonuçlar alındığının altını çizdi. Bu projelerin, üretim proseslerinin çizelgeleme optimizasyonları ile ilave kapasiteler sağladığını dile getiren Çakır, bu şekilde şirketin rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin desteklendiğine dikkat çekti. İlk yılında yedisi TÜBİTAK TEYDEB fonlu proje olmak üzere toplam 24 adet Ar-ge projesi yürüttüklerini bildiren Çakır, “Merkezimiz, ilk yılında Avrupa patent tesciline sahip ürünlere ulaşmayı başardı. Bunun dışında, Borçelik’in dördü ulusal, üçü uluslararası olmak üzere yedi patent ve iki faydalı model başvurusu bulunuyor. Ar-ge merkezimizle üniversiteler, araştırma merkezleri ve TUBİTakgibibilimkuruluşlarınınyanısıra kendi sektörlerinin önde gelen liderleri olan müşteriler ile ortak çalışmalar yürütüyoruz” ifadelerini kaydetti.

Şirketlerinin özel yassı çelik üreticisi olarak kurulduğuna değinen Kerem Çakır, 1994, 2003 ve 2008 yıllarında gerçekleştirdikleri toplam 530 milyon dolar yatırımla üretim kapasitesini 1.5 milyon tona yükselttiklerini anlattı. Üç soğuk haddeleme ve üç sıcak daldırma galvaniz hattına sahip olduklarını ifade eden Çakır, “900 bin tonluk galvaniz kapasitemizle yüksek kaliteli galvanizli çelik üreticisi konumundayız. Stratejik öneme sahip 240 bin metrekarelik Gemlik tesisimizde sıcak daldırma galvanizli çelik, soğuk haddelenmiş çelik ve sıcak haddelenmiş (asitlenmiş ve yağlanmış) çelik gruplarında üretim yapıyoruz” şeklinde konuştu. Çakır; ayrıca ticari, çekme, derin çekme, çift fazlı, fırında sertleşebilen, refosforize yüksek karbonlu çelikler ile emayelik ve yapı çeliği kategorilerindeki ürünlerini yüksek teknolojiyle ürettiklerini vurguladı.

Global ölçekte büyük çelik üreticilerinden Arcelormittal ve Borusan Holding ortaklığıyla faaliyet gösterdiklerinin altını çizen Kerem Çakır, galvanizleme teknolojisinin özellikle otomotiv dış ve iç yüzeyine yönelik sacların üretiminde kullanıldığını söyledi. Bu teknoloji sayesinde Türkiye’de otomotiv görünür yüzeyi için sac üretebilen ilk firma konumundabulunduklarınıaktarançakır,“otomotiv, beyaz eşya, ısıtma-havalandırma, yapı-inşaat ve makine sanayii gibi ihracatımızın omurgasını oluşturan lokomotif sektörlerin önemli hammadde girdilerini tedarik ediyoruz. Hizmet verdiğimiz sektörler genelinde incelendiği zaman, çalıştığımız markaların çoğunluğunun yurtdışına satış yaptığı görülüyor” açıklamasını yaptı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.